คำค้น: ลูกพลับ

พลับ ไม้ผลที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง

พลับ ไม้ผลที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง

26 June 2015
วันนี้มาว่าด้วยเรื่องของผลไม้บนที่สูงอีกหนึ่งชนิด นั่นก็คือ พลับ ไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันเนื่องมาจากมันมีศักยภาพทางการตลาดสูงอีกทั้งมันยังเป็นพืชที่เหมาะสมในการปลูกในที่สูง ดังนั้นมันก็เหมือนถูกจำกัดเขตพื้นที่ในการปลูกไปในตัว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มันมีจำนวนไม่มากและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  ต้นพลับเป็นพืชที่ต้องปลูกบนที่สูงจึงมีพื้นที่ในการปลูกที่จำกัด         พลับ เป็นพืชเมืองหนาวที่เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ใบจะมีลักษณะมันและเป็นรูปหัวใจ ส่วนผลจะมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลกลม กลมแบน และกลมยาวคล้ายรูปกรวย