คำค้น: ส้มสายน้ำผึ้ง

ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

ส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

15 December 2015
                ถ้าใครติดตามข่าวเกษตรอย่างสม่ำเสมอก็จะรู้ว่าการทำเกษตรในประเทศไทยนั้นยังยึดติดกับการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีอยู่มาก ซึ่งข้อดีของการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีนั้นจะช่วยให้ได้ผลและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที่แต่ผลเสียที่ได้กลับมาจะมีมากกว่าผลดี ไหนจะเรื่องของสุขภาพของผู้ปลูกและต้นทุนที่สูงขึ้น และผลทางอ้อมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเกิดผลก็คือ ดินมีสภาพที่เสื่อมโทรมลงจากที่เคยเป็นดินที่มีความนุ่มจะกลายเป็นดินแข็ง โรคพืชต่าง ๆจะมีความรุนแรงและระบาดมากยิ่งขึ้นซึ่งนั้นเป็นเพียงบ้างส่วนเท่านั้นในการใช้สารเคมีในการทำเกษตร