คำค้น: หมูหลุม

หมูหลุม ประหยัดต้นทุน ไร้กลิ่น เสริมสร้างรายได้

หมูหลุม ประหยัดต้นทุน ไร้กลิ่น เสริมสร้างรายได้

27 December 2015
                วิธีการทำการเกษตรมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช หรือการทำปศุสัตว์ ซึ่งการทำการเกษตรแบบพอเพียงนั้นเราจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเริ่มจาการปลูกพืชผักผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆควบคู่กันไป ซึ่งวิวัฒนาการและวิธีในการเลี้ยงสัตว์ก็ได้เกิดขึ้นมากมายหนึ่งในวิธีเลี้ยงหมูที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้ก็คือ หมูหลุม  
หมูหลุม เลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติ

หมูหลุม เลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติ

6 July 2015
                ปัจจุบันนี้การทำเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์จะมุ่งเน้นในด้านปริมาณแต่ไม่ค่อยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ด้วยสารเคมีและอาหารสำเร็จรูปจำนวนมากนั้นจะมีผลเสียทั้งคนเลี้ยงและผู้บริโภค ด้านค้าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็จะสูงทำให้ไม่เหลือเงินให้มาเลี้ยงต่อ ปัญหานี้แก้ด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่ท่านได้ทรงประทานไว้ หนึ่งในการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติและเป็นที่นิยมกันอย่างต่อเนื่องก็คือ หมูหลุม หมูหลุมเป็นหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีตามธรรมชาติ