คำค้น: เกษตรพอเพียง

วิธีทำเกษตรพอเพียงเมื่อเจอภัยแล้ง

28 February 2016
ในปีนี้ปีมีการประเมินว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยพิบัติขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อย่างมาก เนื่องจากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล และน้ำสำรองในเขื่อนมีน้อยทำให้รัฐบาลต้องประกาศให้ชาวนาปยุดทำนาและแนะนำเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ แต่ถึงกระนั้นการทำการเกษตรเองจำเป็นต้องมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการทำการเกษตร ทางทีมงานไทยอาชีพก็ได้พยายามหาตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำ เกษตรแบบพอเพียง ที่ใช้น้ำน้อย เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตในช่วงที่ประเทศไทยประสบภัยแล้ง เกษตรกรตัวอย่างคุณสมทรง จากจังหวัดภูเก็ต ที่สามารถทำเกษตรพอเพียงในพื้นที่ขาดน้ำได้ ที่มา http://www.tnamcot.com/content/173589 เกษตกรท่านนี้ชื่อว่า สมทรง
เกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ สร้างเม็ดเงิน

เกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ สร้างเม็ดเงิน

2 January 2016
                ในสมัยเริ่มแรกในการทำเกษตรกรของประเทศไทยนั้นจะเป็นเกษตรผสมผสานเพราะปู่ย่า ที่ทำเกษตรกันมาจะปลูกผักและผลไม้รวมถึงพืชต่าง ๆหลายชนิดไว้กินไว้รับประทาน พร้อมกันนั้นยังเลี้ยง หมู ไก่ เป็ด
1 ไร่ 1 แสน เป็นจริงได้

1 ไร่ 1 แสน เป็นจริงได้

15 December 2015
                ความโชคดีของคนไทยก็คือมีพ่อหลวงที่ห่วงใยประชาชนและค่อยดูแลประชาชนอยู่เสมอ ด้วยการแนะนำเกษตรให้หันกลับมาจากการทำเกษตรเพื่อทุนนิยมที่จะต้องปลูกพืชอย่างเดียวที่ละมาก ๆมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานที่จะปลูกพืชหลายอย่างช่วยเกื้อหนุนกัน ทฤษฎีนี้เรียกว่า ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พ่อหลวงของเราท่านทรงทำแล้วประสบความสำเร็จจริง จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรทำตามท่าน