คำค้น: เกษตรอินทรีย์

ข้อดี ข้อเสีย ในการปลูกผักแบบอินทรีย์

ข้อดี ข้อเสีย ในการปลูกผักแบบอินทรีย์

2 January 2016
                ในปัจจุบันนี้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา ปลูกพืชผักอินทรีย์ กันอย่างแพร่หลายและมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี พวกเราทีมงานไทยอาชีพ เองก็อยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนหันมาปลูกพืชผักแบบอินทรีย์กันมากขึ้น การปลูกพืชผักแบบอินทรีย์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรที่สามารถทำได้
ทำนา 4 ปี ปลดหนี้เป็นล้านได้จริง

ทำนา 4 ปี ปลดหนี้เป็นล้านได้จริง

27 December 2015
                อีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหลายคนที่หลงอยู่ในวังวนของการทำการเกษตรกรแบบทุนนิยมที่มุ่งได้ผลลัพธ์แต่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือสุขภาพของคนที่นำผลผลิตไปรับประทาน ซึ่งตอนนี้เราได้มีการทำเกษตรแนวใหม่ซึ่งเป็นแนวทางการเกษตรที่คนสมัยก่อนได้ทำการมาก็คือ การทำเกษตรแบบอินทรีย์ ที่หลายคนหลงลืมหรือดูถูกว่าทำเกษตรแบบนี้แล้วไม่รวยไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ แต่จริง ๆแล้ว การทำเกษตรแบบอินทรีย์