คำค้น: เครื่องดื่มบ้านน้ำซ่า

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม บ้านน้ำซ่า

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม บ้านน้ำซ่า

3 June 2014
แฟรนไชส์ เครื่องดื่ม บ้านน้ำซ่าเป็นแฟรนไซส์ที่เปิดใหม่ แต่มีคนที่นิยมบริโภคสินค้าเป็นอย่างมาก เพราะว่าปัจจุบัน น้ำอัดลมแบบโบราณนั้นหาดื่มได้ยากเป็นอย่างมาก เพราะว่าคนไปติดกับสินค้าแบรนของต่างประเทศ จนลืมไปว่าน้ำอัดลมของไทยมีรสชาติที่ดีกว่าแต่ติดตรงที่ว่าสามารถหาดื่มได้ยาก วันนี้ทางแฟรนไซส์ บ้านน้ำซ่า นั้นเปิดตัวขึ้นมาเพื่อถือว่าเป็นการอนุรักษ์อาหารไทยอีกด้วยและเครื่องดื่มมาประยุคให้มีสรชาติที่อร่อยกับมีสีสันหน้าดื่มขึ้น อีกทั้งยังรับผลิตน้ำหวานที่มีถึง 30 รายการ และจำหน่ายอุปกรณ์การทำน้ำหวานชนิดที่ว่านำไปเปิดร้านอีกด้วย