คำค้น: เทคนิคการเลี้ยงมดแดง

เทคนิคการเลี้ยงมดแดงในแบบต่าง ๆ

เทคนิคการเลี้ยงมดแดงในแบบต่าง ๆ

28 December 2015
                ถ้าพูดถึงการเลี้ยงมดแดงทุกคนก็นึกถึงไข่มดแดงกันทุกคน เพราะไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และหากินได้ตามฤดูกาลไม่สามารถหากินได้นอกฤดูกาล และราคาของไข่มดแดงก็มีราคาสูงมากเนื่องจากมีความต้องการจากผู้บริโภคที่สูง ขณะเดียวกันไข่มดแดงที่ออกมาสู่ตลาดในช่วงหน้าร้อนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไข่มดแดงมีราคาสูงก็คือ ไข่มดแดงในธรรมชาติหายากขึ้นซึ่งเกิดจากสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไป