คำค้น: เพาะดาวเรือ

ดาวเรือง สร้างชีวิต

ดาวเรือง สร้างชีวิต

7 December 2015
                อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่คนไทยรู้จักกันดีซึ่งคนที่ทำอาชีพนี้ต้องมีความมุ่งมั่นในแนวทางของตัวเองอย่างมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังใฝ่หาหาชีวิตที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร เป็นนายตัวเอง และมีอิสระในการใช้ชีวิต อาชีพเกษตกรก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยากแนะนำแต่การจะเป็นเกษตรกรได้นั้นไม่ใช่งานง่ายต้องทำงานหนักกว่าเป็นลูกจ้างอย่างมากก่อนที่คิดจะมาทำอาชีพเกษตรกรเราควรคิดให้ดีก่อนเพราะการทำเกษตรกรนั้นต้องมีความมุ่งมั่นและความมั่นใจในเส้นทางที่เราเดิมเสมอ เพราะเส้นชัยไม่ได้มาจากความโชคดีแต่อยู่ที่เราลงมือทำเท่านั้น ดาวเรืองเป็นดอกไม้มีที่มีความต้องการของตลาดสูงมาก