คำค้น: เพาะถั่วเขียว

ปลูกถั่วเขียวหลังทำนามีแต่ได้กับได้

ปลูกถั่วเขียวหลังทำนามีแต่ได้กับได้

10 September 2015
ใครๆ ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่า ถั่วเขียว เป็นพืชที่มีประโยชน์สูงมาก ไม่ว่าจะกับผู้บริโภค หรือกับเกษตรกรผู้ปลูก เพราะมันนอกจากจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรแล้วมันยังสามารถนำมาไถกลบเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะรากของถั่วเขียวมีปมที่ใช้ตรึงไนโตรเจนในอากาศให้กลายเป็นปุ๋ยไนเตรดได้เป็นอย่างดี      ถั่วเขียวเป็นพืชที่สามารถทนแล้งได้ดี และเติบโตได้เร็วอีกด้วย                 ข้อดีของมันยังไม่หมดเพราะ ถั่วเขียว