คำค้น: เพาะผักเชียงดา

ผักเชียงดา ต้านเบาหวาน

ผักเชียงดา ต้านเบาหวาน

17 July 2014
                โรคภัยไข้เจ็บในโลกเราที่มาเบียดเบียนเรานั้นมีมากมายหลายอย่าง เราควรที่จะรักษาสุขภาพของเราการรักษาสุขภาพที่เห็นได้ชัดนั้นก็ควรที่จะเริ่มจากการกินเป็นหลักก่อน ดังนั้นการกินอาหารที่ปลอดจากสารพิษจึงเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่ง อาชีพเกษตรกรรม ที่ผมแนะนำมาก็เน้นเรื่องของการปลูกผักกินเองที่ไม่ใช้สารเคมี วันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่เป็นผักที่ถูกจัดอยู่ในตระกูลไม้เลื้อยซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเบาหวานและเป็นผักที่ขึ้นอยู่ตามบ้านเราด้วย เป็นผักพื้นเมืองของทางภาคเหนือ