คำค้น: เพาะสตรอเบอร์รี่

พืชเมืองหนาวในดินแดนจันทบูรณ์

พืชเมืองหนาวในดินแดนจันทบูรณ์

29 December 2015
                การทำอาชีพทุกอย่างย่อมที่จะหาจุดเด่นให้กับธุรกิจเสมอเพื่อเป็นจุดแข็งของธุรกิจ เช่นเดียวกับการทำอาชีพเกษตรกรรมเหมือนกันที่จำเป็นต้องสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเช่นกัน เช่นการปลูกพืชเมืองหนาวในสถานที่ที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะปลูกได้อย่างภาคตะวันออก ภาคที่มีพื้นที่ติดทะเลซะเป็นส่วนใหญ่อากาศโดยรวมก็จะร้อนชื้น ซึ่งไม่เหมาะกับพืชเมืองหนาวเลย แต่ก็มีเกษตรท่านหนึ่งคิดนอกกรอบไม่คิดตามคนอื่นและได้ลองพิสูนจ์ความเชื่อของตัวเองว่าพื้นที่โปร่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวอย่าง
สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ ได้ทั้งกินได้ทั้งเที่ยว

สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ ได้ทั้งกินได้ทั้งเที่ยว

28 November 2015
                การทำการเกษตรทุกวันต้องมีการวางแผนการตลาดเหมือนกับการขายสินค้าเหมือนกัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นซึ่งกระแสเกษตรอินทรีย์กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์นั้นปลอดภัยไม่มีสารเคมีทำให้ผู้บริโภคต่างก็ไว้วางใจและมั่นใจในความปลอดภัยของผลไม้ที่กินเข้าไปด้วย นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้บริโภคแล้วประโยชน์ยังตกอยู่กับผู้ปลูกอีกด้วย ซึ่งผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์นั้นจะไม่มีการใช้สารเคมีทำให้สุขภาพดีขึ้น ซึ่งวันนี้ผุ้เขียนขอเสนอ สตรอเบอร์รี่อินทรีย์