คำค้น: เพาะสาหร่าย

สาหร่ายพวงองุ่นของดีที่น่าลงทุน

สาหร่ายพวงองุ่นของดีที่น่าลงทุน

12 June 2015
                ของดีที่น่าลงทุนและถูกเล็งให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยที่น่าจับตามองที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้เป็นพืชที่เดิมทีเป็นพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในน้ำทะเลบริเวณตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยสิ่งที่เรากำลังกล่าวถึงนั้นนั่นก็คือ สาหร่ายพวงองุ่น โดยแต่เดิมยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่ถูกนำมาบริโภคอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นัก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีแต่ชาวบ้านในแถบชายทะเลและครอบครัวชาวประมงเท่านั้นที่นำมาประกอบอาหารเพื่อรับประทาน ต่อมาภายหลังทางกรมประมงได้มีการวิจัยพบว่า สาหร่ายพวงองุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก