คำค้น: เลี้ยงหนอน

หนอนนก เลี้ยงง่ายสบายกระเป๋า

หนอนนก เลี้ยงง่ายสบายกระเป๋า

12 June 2015
                นับวันนี้สัตว์ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารที่เป็นผู้ถูกล่าจะหายากมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบที่สัตว์หลายชนิดปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดการขยายพันธุ์ที่ยากขึ้นในธรรมชาติ ทำให้ความต้องการสัตว์ที่เป็นผู้ถูกล่าหายยากมากยิ่งขึ้น หนึ่งในสัตว์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกล่า ก็คือ หนอนนก