คำค้น: เลี้ยงไก่ไข่

ไข่ไก่คุณภาพ! เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในสวนไผ่ สร้างรายได้งาม

ไข่ไก่คุณภาพ! เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในสวนไผ่ สร้างรายได้งาม

26 October 2016
เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 8 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นิยมปลูกไผ่ลวกหวาน และกั้นพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นคอกเลี้ยงไก่ไข่ ปล่อยให้ไก่ไข่ที่เลี้ยงคุ้ยเขี่ยอาหารในป่าไผ่ตามธรรมชาติ จนได้ไข่ไก่อินทรีย์ที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี จนผลิตไม่พอขาย คุณสุพจน์ สิงโตศรี ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ต.ดอนแร่
เคล็ดไม่ลับทำให้ไก่ไข่ออกไข่ดก

เคล็ดไม่ลับทำให้ไก่ไข่ออกไข่ดก

25 June 2015
                ขึ้นชื่อว่าเกษตรกรรมแล้วไม่ใช่อาชีพที่จะทำกันง่าย เกษตรกรเองต้องมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชผัก ต้นไม้ เกษตรกรต้องพยายามลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงภายในบ้านมากที่สุดก็คือ ไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่บ้าน ไก่ไข่ และไก่สายพันธุ์ต่าง
เลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง

เลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง

11 December 2014
การเลี้ยงไก่ไข่  เงินลงทุน :  ขึ้นอยู่กับจำนวนของไก่ที่เลี้ยง รายได้ :  ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ที่เลี้ยง แหล่งจำหน่ายพันธุ์ไก่ :  กรมปศุสัตว์ ตลาดทั่วไป อุปกรณ์ :   โรงเรือน เล้าเลี้ยงไก่