คำค้น: แกล้งข้าว

แล้งนี้รับมือด้วยการปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง

แล้งนี้รับมือด้วยการปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง

16 December 2015
                การทำการเกษตรนั้นนิสัยอย่างหนึ่งที่เกษตกรจะต้องมีนั้นก็คือการเรียนรู้และเปิดรับเทคนิคและวิธีการรวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้การทำการเกษตรมีต้นทุนที่ถูกลง ได้ผลผลิตที่มากขึ้นผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่หน้าร้อนเพียงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมรณรงค์ให้เกษตรกรที่ทำนาช่วยกันประหยัดน้ำจนกกระทั่งมีการสั่งห้ามให้เกษตรบ้างพื้นที่ให้หยุดทำนา เพราะรัฐบาลเกรงว่าจะมีน้ำไม่พอให้เกษตกรที่ทำนา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอวิธีที่จะช่วยให้การปลูก ข้าว ใช้น้ำน้อยลงแต่ยังคงประสิทธิภาพให้กับผลผลิต