คำค้น: แปรรูปข่าอ่อน

ปลูกข่าอ่อน รวมกลุ่มได้รายได้วันละพัน

ปลูกข่าอ่อน รวมกลุ่มได้รายได้วันละพัน

25 December 2015
                การทำเกษตรกรรมในสมัยนี้จำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อ นอกจากการรวมกลุ่มกันปลูกพืชที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้แล้วการรวมกลุ่มกันยังสามารถที่จะกำหนดคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ปลูกได้ด้วย ซึ่งเกษตรกรที่คิดจะปลูกพืชเศรษฐกิจก็ควรที่จะหากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอยู่แล้วเพื่อไปเรียนรู้มาตรฐานในการปลูกและการตลาดของสินค้าเกษตรนั้นๆก่อน เหมือนกับกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดสมุทรปาราการที่ได้รวมกลุ่มกันปลูกข่าอ่อน เพื่อขายให้กับพ่อค้าคนกลางแถมยังได้ราคาดีอีกด้วย พร้อมกันนั้นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกันปลูก