คำค้น: แปรรูปจำปี

ปลูกจำปี แปรรูปก็ได้ ขายดอกก็ดี

ปลูกจำปี แปรรูปก็ได้ ขายดอกก็ดี

15 September 2015
เรื่องวันนี้เป็นเรื่องของดอกไม้สวยงามอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมนำดอกมาทำอุบะห้อยชายพวงมาลัย และใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งปัจจุบันก็สามารถนำมาแปรรูปได้อย่างมากมายหลายหลาย และเจ้าดอกไม้ที่ว่าก็ไม่ใช่ดอกอะไรที่ไหนนอกไปเสียจาก ดอกจำปี แสนงามและแสนหอมหวนชวนดมนั่นเอง   จำปีเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว นิยมนำไปใช้ในการร้อยอุบะห้อยพวงมาลัย                 ดอกจำปี เป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์ใช้สอยหลายอย่าง อย่างเช่นการนำดอกจำปีไปร้อยพวงมาลัยหรือไม่ก็นำไปทำน้ำมันหอมระเหย ที่นำไปแปรรูปเป็นสบู่