คำค้น: แปรรูปต้นจาก

ต้นจากก็ปลูกได้ไม่ต้องรอผลิตผลจากต้นจากจากธรรมชาติอย่างเดียว

ต้นจากก็ปลูกได้ไม่ต้องรอผลิตผลจากต้นจากจากธรรมชาติอย่างเดียว

4 October 2015
ต้นจาก หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่คงจะมีผู้คนเพียงส่วนน้อยที่รู้ว่าที่จริงแล้วต้นจากก็สามารถปลูกขึ้นมาเองได้ ยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีการปลูก ต้นจาก เพื่อใช้เป็นการจับจองที่ดิน โดยการปลูกนั้นจะใช้วิธีการลงแขก และผู้ที่มาร่วมปลูกจากก็จะเป็นพยานในการจับจองที่ดินในครั้งนั้นๆ ด้วย ยิ่งในสมัยนี้ต้นจากก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์กันหลายทางมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากจะรอใช้ผลิตผลจากต้นจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นแน่แท้อย่างแน่นอน   ต้นจากเป็นพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเลยทีเดียว                 การนำผลิตผลจาก