คำค้น: แปรรูปนุ่น

นุ่น ของดีของไทยที่มีประโยชน์มากแต่กำลังจะสูญหาย

นุ่น ของดีของไทยที่มีประโยชน์มากแต่กำลังจะสูญหาย

24 November 2015
เชื่อกันหรือไม่ว่าในสมัยก่อนประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก นุ่น ที่มีคุณภาพดีเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ในปัจจุบันการปลูกนุ่นกลับเหลือน้อยลงเต็มที ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงคุณภาพนุ่นของประเทศไทยก็ยังดีเช่นเดิม แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมามีผู้ผลิตนุ่นมักง่ายบางรายมีการยัดไส้นุ่นด้วยฝ้ายบ้าง เศษผ้าบ้าง บางทีก็ใส่นุ่นเก่า ไม่เว้นแม้แต่โฟมลงไปเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้น จึงทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศลดน้อยลงจนถึงขั้นไม่รับซื้อนุ่นจากไทยอีก ประกอบกับในปัจจุบันมีการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์เข้ามาใช้ทดแทนการใช้นุ่น ดังนั้นในช่วงหลังจึงมีการปลูกนุ่นกันน้อยลงมากในหมู่เกษตรกรชาวไทยนั่นเอง