คำค้น: แปรรูปบัว

นาบัว อาชีพทางเลือกของชาวนา

นาบัว อาชีพทางเลือกของชาวนา

16 December 2015
                จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ฝนที่เคยตกในปริมาณที่มากกลับมีปริมาณที่น้อยลงทำให้ทางรัฐบาลพยายามส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาข้าวซึ่งต้องใช้น้ำในการปลูกที่เยอะมาก ซึ่งหนึ่งในทางเลือกหนึ่งในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอีกอาชีพหนึ่งก็คือ นาบัว นาบัวนั้นใช้น้ำเพียงครั้งแรกในการปลูกซึ่งระดับน้ำจะสูงประมาณ 30 เซนติเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นก็รักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับนี้
ปลูกบัวเพื่อขายฝักสด สร้างรายได้อย่างงาม

ปลูกบัวเพื่อขายฝักสด สร้างรายได้อย่างงาม

15 December 2015
                บัว เป็นพืชที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำ เป็นพืชที่สามารถพบเห็นได้ทุกที่ในประเทศไทยและเป็นพืชที่นิยมนำดอกมาไหว้พระตามเทศกาลมงคลต่าง ๆอยู่เป็นประจำหลายคนเลยคิดว่าบัวสามารถสร้างผลผลิตและเก็บดอกขายได้เพียงอย่างเดียว แต่บัวยังสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าเก็บดอกขายเกษตกรหลายรายเพิ่มมูลค่าให้กับบัวที่ปลูกด้วยการก็บส่วนต่าง ๆของบัวขายเหมือนกับเกษตกรรายหนึ่งที่เก็บฝักสดของบัวขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำ บัวเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง การปลูกบัวเพื่อเก็บฝักสดขาย