คำค้น: แปรรูปบัวสวยงาม

บัวสวยงาม ตลาดรองรับและมีความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

บัวสวยงาม ตลาดรองรับและมีความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

18 December 2015
                หลายคนกำลังสนใจหาอาชีพเกษตกรสักหนึ่งอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นอาชีพหลักในการรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบจัดสวนและชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจการปลูก บัวสวยงาม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะในประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อเรื่องของบัวอยู่แล้วเพราะมีการเพาะพันธ์บัวพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทสและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย พร้อมกันนั้นยังมีการพั๖นาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยแหล่งที่รวบรวมความรู้และสายพันธุ์บัวไว้มากที่หนึ่งของประเทศก็คือ พิพิธภัณฑ์บัว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี