คำค้น: แปรรูปผักกระเฉด

ปลูกผักกระเฉดขายสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง

ปลูกผักกระเฉดขายสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง

5 September 2015
สำหรับเรื่องราวของพืชเศรษฐกิจในวันนี้ เราจะขอกล่าวถึงผักที่ใครๆ ก็คุ้นเคย เพราะเจ้าผักชนิดนี้เป็นผักที่เป็นที่นิยมนำมาปรุงอาหารเพื่อบริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเจ้าผักที่เรากำลังพูดถึงก็คือ ผักกระเฉด หรือบางคนอาจจะเรียกว่าผักรู้นอน ผักฉีด ผักละหนอง หรือผักหนอง ก็แล้วแต่ตามแต่ละภาคแต่ละพื้นที่จะเรียกกันไป  ผักกระเฉดเป็นพืชล้มลุก ลำต้นลอยน้ำได้ โดยจะมีนมที่มีลักษณะเหมือนฟองน้ำสีขาวช่วยพยุงให้มันลอยน้ำ