คำค้น: แปรรูปผักแว่น

เปลี่ยนวัชพืชในนาข้าวอย่าผักแว่นให้กลายมาเป็นเงินเป็นทอง

เปลี่ยนวัชพืชในนาข้าวอย่าผักแว่นให้กลายมาเป็นเงินเป็นทอง

9 October 2015
เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้จัก ผักแว่น กันซักเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่แล้วผักแว่นมักจะเกิดและเจริญเติบโตในนาข้าว หรือไม่ก็พื้นที่ที่มีดินชื้นแฉะอย่างห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ ดังนั้นมันมักจะอยู่ตามชนบทมากกว่าจะอยู่ในพื้นที่เมือง ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงอาจจะยังไม่รู้ว่าผักแว่นก็มีประโยชน์และสามารถนำมารับประทานได้เช่นกัน     ผักแว่นชอบขึ้นในพิ้นที่ชื้นแฉะที่มีน้ำดังนั้นมันจึงชองเกิดในนาข้าวมันจึงกลายเป็นวัชพืชไปโดยปริยาย