คำค้น: แปรรูปลำไย

ปลูกลำไยนอกฤดูสร้างรายได้

ปลูกลำไยนอกฤดูสร้างรายได้

25 July 2015
หลายๆ คนอาจจะยังจำกันติดตาในคราวที่ราคาของ ลำไย ตกต่ำอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากลำไยจำนวนมากออกมาในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจากคราวนั้นก็มีเกษตรกรมากมายที่ถอดใจหันไปปลูกพืชชนิดอื่นกันก็มาก ต้องเลิกอาชีพเกษตรกรไปก็หลายราย แต่จนแล้วจนรอดลำไยก็ยังคงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศอยู่ดี ลำไยเป็นผลไม้ที่ผู้คนนิยมรับประทานเพราะมีความอร่อย หอม หวานเป็นลักษณะเฉพาะตัว                 ดังนั้นการปลูก ลำไย จึงยังคงไม่ถึงทางตันอย่างที่หลายๆ คนคิด