คำค้น: แปรรูปสตรอเบอร์รี่อินทรีย์

สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ ได้ทั้งกินได้ทั้งเที่ยว

สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ ได้ทั้งกินได้ทั้งเที่ยว

28 November 2015
                การทำการเกษตรทุกวันต้องมีการวางแผนการตลาดเหมือนกับการขายสินค้าเหมือนกัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นซึ่งกระแสเกษตรอินทรีย์กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์นั้นปลอดภัยไม่มีสารเคมีทำให้ผู้บริโภคต่างก็ไว้วางใจและมั่นใจในความปลอดภัยของผลไม้ที่กินเข้าไปด้วย นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้บริโภคแล้วประโยชน์ยังตกอยู่กับผู้ปลูกอีกด้วย ซึ่งผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์นั้นจะไม่มีการใช้สารเคมีทำให้สุขภาพดีขึ้น ซึ่งวันนี้ผุ้เขียนขอเสนอ สตรอเบอร์รี่อินทรีย์