คำค้น: แปรรูปเมล่อน

เมล่อนไฮโดรโปนิกส์ พืชกระแสแรง

เมล่อนไฮโดรโปนิกส์ พืชกระแสแรง

16 December 2015
                ตอนนี้กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงการปลูกพืชให้ปลอดสารพิษแม้จะยากแต่ก็คุ้มกับค่าเหนื่อยที่ลงทุนไปเพราะว่าผลผลิตที่ปลอดสารพิษนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าแบบที่ใช้สารเคมี และที่สำคัญราคาก็ดีกว่าผลผลิตที่ใช้สารเคมีด้วยหนึ่งในวิธีที่สามารถควบคุมผลผลิตให้ออกสู่ตลาดให้มีคุณภาพนั้นก็คือการใช้ระบบการปลูกแบบ ไฮโดรโปนิกส์ หรือจะเรียกสั้น ๆว่าการปลูกพืชไร้ดินเนื่องจากการปลูกพืชแบบนี้จะไม่มีดินเป็นส่วนผสมในการปลูกเลยจะมีการใส่ธาตุอาหารที่พืชต้องการลงไปในน้ำเพื่อให้พืชสามารถดูซับธาตุอาหารเหล่านั้นได้เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เมล่อนเป็นผลไม้ที่มีกระแสแรงมาก