คำค้น: แฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์

แฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์

แฟรนไซส์สิงคโปร์แมทส์

7 June 2014
สิงคโปร์แมทส์เป็นแฟรนไซส์การเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ที่อ้างอิงจากคะแนน TIMSS ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบันที่ได้รับรางวัลสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ปี 2013/2014 หลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) สำหรับระดับอนุบาล-ประถม มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ทางเว็บไทยอาชีพจึงมองเห็นว่าหากนำแฟรนไซส์นี้เข้ามากทำเป็นธุรกิจ ก็จะสามารถทำให้คุณนั้นสามารถสร้างรายได้มากมาย