คำค้น: แฟรนไซส์โรบอท

แฟรนไซส์โร บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

แฟรนไซส์โร บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

5 June 2014
เป็นสถาบันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัยเน้นความคิดสร้างสรรค์ จึงมีคนจำนวนมากที่รู้จักแฟรนไซส์นี้ หากนักธุรกิจหรือนักลงทุนจะเปิดแฟรนไซส์นี้ก็จะทำให้กิจการปะสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน แฟรนไซส์โร บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลองนำความรู้อื่นๆมาแก้โจทย์ที่ท้าทาย พร้อมด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายเทคนิควิธีที่จะให้เด็กๆเรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมทได้รับการยอมรับกับสถาบันการศึกษามากมายโดยสามารถคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับประเทศและยังเปิดหลักสูตรพิเศษคือ การเรียนรู้อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกลที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน บอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท