คำค้น: ไก่

ไก่ภูพาน เพื่อคนรักสุขภาพ

ไก่ภูพาน เพื่อคนรักสุขภาพ

4 July 2015
                กระแสในการกินอาหารเพื่อดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ ไก่ภูพาน เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะไก่ภูพานเป็นไก่ดำที่สรรพคุณในการบำรุงร่างกาย ทำให้เป็นที่นิยมบริโภคของผู้ที่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพ โดยไก่ภูพานเป็นไก่ในศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้คิดค้นนำไก่ดำจากประเทศจีนมาผสมพันธุ์กันจนได้เป็นไก่ภูพาน
เคล็ดไม่ลับทำให้ไก่ไข่ออกไข่ดก

เคล็ดไม่ลับทำให้ไก่ไข่ออกไข่ดก

25 June 2015
                ขึ้นชื่อว่าเกษตรกรรมแล้วไม่ใช่อาชีพที่จะทำกันง่าย เกษตรกรเองต้องมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชผัก ต้นไม้ เกษตรกรต้องพยายามลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงภายในบ้านมากที่สุดก็คือ ไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่บ้าน ไก่ไข่ และไก่สายพันธุ์ต่าง