คำค้น: ไผ่หวาน

อาชีพเกษตรกรทำเงินกับไผ่เลี้ยงหวาน

อาชีพเกษตรกรทำเงินกับไผ่เลี้ยงหวาน

4 July 2015
ในคราวนี้เราจะขอกล่าวถึงอาชีพเกษตรกรทำเงินอีกอาชีพหนึ่งซึ่งนั่นก็คือการปลูก ไผ่เลี้ยงหวาน เพื่อการพาณิชย์ และที่บอกว่าอาชีพการปลูกไผ่เลี้ยงหวานเป็นอาชีพที่ทำเงินนั้น นั่นก็เป็นเพราะว่า ไผ่เลี้ยงหวานสามารถให้หน่อในช่วงฤดูแล้งได้ ซึ่งแตกต่างจากต้นไผ่ในธรรมชาติทั่วๆ ไป ที่ในช่วงฤดูแล้งมักจะไม่ค่อยให้ผลผลิตนั่นเอง  ไผ่เลี้ยงหวานสามารถให้หน่อในฤดูที่หน่อไม้ตามธรรมชาติหายาก ดังนั้นมันจึงเป็นพืชอีกอย่างที่ดูมีอนาคตเอามากๆ เลยทีเดียว                 นอกจากนี้ ไผ่เลี้ยงหวาน