ThaiArcheep.com

กฎหมายแรงงาน ผู้ประกอบการ คนใช้แรงงาน ลูกจ้างที่ควรรู้

กฎหมายแรงงาน เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพนักงานทุกคน และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับตัวของคุณเอง ในปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากนัก แต่คุณรู้หรือไม่ ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะทำงานหรือประกอบธุรกิจแบบไหนประเภทไหน

คุณก็ควรที่จะรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ให้ความคุ้มครองชีวิตของคุณอยู่ เช่น หากคุณถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างคุณควรทำอย่างไร ? หรืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่ที่เราควรจะได้รับ ? เป็นต้น วันนี้เราจะไปดูกันค่ะ ว่ากฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีอะไรกันบ้าง

กฏหมายด้านการจัดหางาน/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

[box color=”white” icon=”user_green”]หากท่านใดไม่เข้าใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรือผู้ประกอบการท่านใดอยากสอบถามเรื่องกฎหมายต่างๆ สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลักได้ที่ http://www.mol.go.th/anonymouse/laws[/box]

ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ท่านสามารถเข้าไปอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานได้ที่เว็บไซต์หลักของกระทรวงแรงงานค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน  www.mol.go.th ที่นำเสนอข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เราได้นำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการทุกท่านค่ะ