ThaiArcheep.com

กระถินเทพาสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่าง

กระถินอาจจะเป็นต้นไม้ที่คนไทยในรุ่นก่อนๆ รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักและอาจจะไม่เคยเห็นต้นจริงๆ ของมันเลยด้วยซ้ำ ยิ่งเป็น กระถินเทพา ที่เรากำลังจะนำเสนอเรื่องราวให้ทุกท่านได้ดูกันในวันนี้ด้วยแล้ว เราเชื่อว่าคงจะมีหลายคนที่ไม่รู้จักและไม่รู้ว่ากระถินเทพามีประโยชน์อย่างไรกันแน่

 

กระถินเทพาจัดเป็นไม้โต

 

กระถินเทพาจัดเป็นไม้โตเร็วอยู่ในพืชตระกูลถั่ว

                กระถินเทพา เป็นต้นไม้ที่สามารนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อย่างเช่นในการจัดทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ประตู หน้าต่าง วงกบ นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นไฟเบอร์บอร์ด ไม้อัด นำมาทำเป็นฟืน ถ่าน ใช้ทำกระดาษ อีกทั้งยังสามารถทำเป็นแนวรั้ว แนวกันลม และปลูกให้ร่มเงากับพืชชนิดอื่นได้อีกด้วย

การปลูกกระถินเทพา

 

การปลูกกระถินเทพานิยมใช้ต้นกล้าที่ได้มาจากการเพาะเมล็ด

วิธีการปลูกกระถินเทพา
             การเตรียมแปลงปลูกให้ทำการไถดะเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืช และให้ทำการตากดิน 14 วันก่อนการปลูก ส่วนการวางแนวปลูกให้วางแนวด้วยเชือก และขุดหลุมปลูก โดยในการปลูกจะใช้ระยะห่างที่ 2×1 เมตร ถึง 4×4 เมตร หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ แต่ถ้าต้องการตัดไม้เมื่อไม้มีอายุ 2-4 ปี จะปลูกในระยะ 2×1-3×3 เมตร ส่วนระยะที่ 4×4 จะใช้ในการปลูกสำหรับการตัดฟัน ซึ่งในการปลูกนิยมปลูกโดยต้นกล้าที่ได้มาจากการเพาะเมล็ด ที่สำคัญควรปลูกกระถินเทพาในฤดูฝน เพราะถ้าปลูกช่วงหลังฤดูฝนมีโอกาสเป็นไปได้ยากที่กระถินเทพาจะรอดไปจนถึงฤดูแล้งถัดไป             

ไม้กระถินเทพาสามารถ

 

ไม้กระถินเทพาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะการก่อสร้างทุกชนิดที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก

              การดูแลรักษาต้น กระถินเทพา นั้นในช่วงแรกของการปลูกหากฝนทิ้งช่วงจนหน้าดินแห้งควรทำการรดน้ำให้กับมันด้วย แต่โดยส่วนใหญ่หากปลูกในช่วงฤดูฝนกระถินเทพามักจะรอด และเมื่อต้นกล้าผ่านหน้าแล้งแรกไปได้หลังจากนั้นมันก็สามารถอาศัยความชื้นในดินและน้ำฝนในการเจริญเติบโตได้ จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำอีก สำหรับการใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยร่วมกับการไถพรวนดินปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ส่วนการตัดแต่งกิ่งอาจตัดแต่งกิ่งที่ยื่นมาจากทรงพุ่มเพราะตามปกติกระถินเทพาจะทิ้งกิ่งเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว

กระถินเทพาเป็นไม้

 

กระถินเทพาเป็นไม้ที่โตเร็วจึงสามารถใช้เป็นไม้เบิกป่าได้

 สำหรับการปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อขายนั้นราคาของมันจะขึ้นอยู่กับอายุ ขนาดและเนื้อไม้ ซึ่งถ้าขายตั้งแต่อายุยังน้อยให้กับโรงงานกระดาษเพื่อเอามาทำกระดาษจะขายกันเป็นตันราคาตันละ 1,000-2,000 บาท แต่ต้องดูหน้าไม้ด้วย แต่ถ้าขายต้นเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ตอนต้นยังมีอายุน้อยจะมีราคาอยู่ที่ต้นละ 100-300 บาท แต่ถ้าขายตอนต้นกระถินเทพาตอนที่ต้นมีอายุมากแล้วจะขายต้นละประมาณ 3,000-10,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปลูกต้นกระถินเทพานั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากจริงๆ

ราคาขายกระถินเทพาราคาขายกระถินเทพาจะขึ้นอยู่กับอายุ ขนาด และเนื้อไม้

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้กระถินเทพา

 

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้กระถินเทพามีความสวยงามไม่แพ้เฟอร์นิเจอร์จากไม้ชนิดอื่น