ThaiArcheep.com

กระถินแบบบ้านๆ ส่งขายโรงงานอาหารสัตว์สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

หลายๆ คนในที่นี้อาจจะคุ้นเคยกับพืชผักแบบบ้านๆ อย่างกระถินเป็นอย่างดี เพราะในสมัยก่อนตามพื้นที่ต่างๆ จะมีกระถินอยู่ทั่วไป อีกทั้งผู้คนจำนวนมากยังนำ กระถิน มาปลูกเพื่อใช้แทนรั้วบ้านจนมีคำพูดติดปากว่า กระถินริมรั้วเกิดขึ้นมา นอกจากนี้ตามตำราโบราณกระถินยังเป็นพืชมงคลที่สมควรปลูกไว้ในบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับต้นสารภีเพื่อใช้ช่วยไล่เสนียดจัญไรและเรื่องราวไม่ดีต่างๆ ไม่ให้เกิดกับคนในบ้านอีกด้วย  

 

กระถินเป็นพืชพื้นบ้านที่

 

กระถินเป็นพืชพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมาย

                แต่ในปัจจุบันต้นกระถินที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกลับลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ต่างๆ กลับกลายมาเป็นตึกรามบ้านช่องและนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นซะเป็นส่วนใหญ่ อีกประการหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะ กระถิน เป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง ยอดอ่อนและฝักผู้คนก็สามารถนำมาบริโภคได้ เมล็ดของมันยังใช้ทำเครื่องประดับที่สวยงาม อีกทั้งเปลือกของมันก็ยังสามารถนำมาย้อมสีเส้นไหมได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงได้มีการปลูกกระถินเพื่อจำหน่ายเพราะกระถินในธรรมชาติหาได้น้อยลงเต็มที

กระถินเป็นพืชที่ปลูกได้

 

กระถินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในเขตร้อน

วิธีการปลูกกระถิน

             เตรียมดินสำหรับปลูกให้ร่วนซุยโดยให้ทำการไถบุกเบิกช่วงต้นฤดูฝนเพราะดินในช่วงนั้นจะมีความชื้นพอเหมาะโดยให้ไถลึกประมาณ 30 ซม. ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกลับหน้าดินและเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืช แล้วปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ จากนั้นให้ไถพรวนดินอีกประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชและปรับพื้นที่ให้ราบเรียบ ส่วนในเรื่องการปลูกจะต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูกเสียก่อนด้วยการนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาผึ่งลมในที่ร่มเพื่อให้เมล็ดแห้งสนิทจึงจะสามารถนำไปปลูกได้ โดยการหยอดเมล็ดเป็นแถว ซึ่งระยะห่างระหว่างแถวคือ 1 เมตร ส่วนระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 25-30 ซม. โดยหยอดถุงละ 2-3 เมล็ด แต่ไม่ควรกลบดินลึกเกิน 1.5 ซม.                      

ในสมัยก่อนเด็กๆ ในชนบท

ในสมัยก่อนเด็กๆ ในชนบทมักจะชอบเก็บฝักกระถินมากินเล่น

              ช่วงปีแรกของการปลูกควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ในอัตรา 50 กก./ไร่ เพื่อเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกด้วยการโรยตามแถวที่จะปลูก แต่ถ้าดินที่จะปลูกมีอินทรียวัตถุต่ำให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2-4 ตัน/ไร่ แล้วพรวนดินกลบ โดยต้องใส่ก่อนปลูกประมาณ 4 สัปดาห์ ในปีต่อๆ ไปให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในปริมาณ 20-50 กก./ไร่ โดยให้ใส่รอบทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ และจะต้องมีการกำจัดวัชพืชในช่วง 2-3 เดือนแรกของการปลูกอีกด้วย

นิยมนำยอดกระถินกับ

 

นิยมนำยอดกระถินกับเครื่องเคียงอื่นๆ มากินแกล้มกับหอยนางรมสด

 ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่ากระถินเป็นพืชที่ไร้ค่าและเป็นพืชบ้านๆ ที่ไม่น่าจดจำ แต่ในความเป็นจริง กระถิน กลับมีมูลค่า มีประโยชน์มากมาย และมีคุณค่าในตัวเองสูงมาก เพราะมันเป็นที่ต้องการในวงการอาหารสัตว์จนสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรได้มากมาย ดังนั้นหากใครคิดที่จะปลูกกระถินขายก็คงจะเป็นความคิดที่ใช่ในเวลานี้อย่างแน่นอน

กระถินป่นเป็นที่ต้องการ

กระถินป่นเป็นที่ต้องการของโรงงานอาหารสัตว์เป็นอย่างมาก

ยำกระถินก็เป็นอีก

 

ยำกระถินก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจและน่าลิ้มลอง