ThaiArcheep.com

กระถิน พืชอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ

                ถ้าพูดถึงพืชที่เป็นอาหารสัตว์ได้ตามธรรมชาติ หลายคนก็คงนึกถึงต้นหญ้าใบไม้ และต้นไม้ หนึ่งในต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำใบมาเลี้ยงสัตว์มากที่สุดก็เห็นจะหนีไม่พ้น ต้นกระถิน ซึ่งถือว่าเป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนและแร่ธาตุที่สูงมาก โดยในประเทศไทยนั้นเราได้มีการส่งเสริมให้ปลูกกระถินตั้งแต่ปี 2490

กระถินเป็นอาหารสัตว์ที่

                กระถินเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างมาก

                ในปี 2490 นั้นรัฐลบาลไทยได้มีการส่งเสริมให้ปลูก กระถิน ไว้รอบรั้วบ้านเพื่อนำกระถินมาเป็นอาหารให้กับไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ปี ด้วยคุณประโยชน์ทางอาหารที่กระถินมีจึงทำให้ไก่ที่เลี้ยงด้วยกระถินนั้นมีสีไข่ที่สดใสมากยิ่งขึ้นสาเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในกระถินนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า สารแซนโตฟิล (Xanthophyll) ซึ่งจะช่วยปรุงแต่งสีของไข่ให้สดสวย นอกจากนั้นโปรตีนและแร่ธาตุในกระถินยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้กับไก่ไข่ ไก่เนื้อ และสัตว์ปีกที่เลี้ยงด้วยกระถินสามารถเลี้ยงไก่ไข่ และ

กระถินสามารถเลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อได้

                หลังจากนั้นปี 2519 กรมปศุสัตว์ได้ทำการส่งเสริมให้มีการปลูก กระถิน กันอย่างจริงจัง หลังจากมีการส่งเสริมให้ปลูกกระถินเป็นพืชอาหารสัตว์อย่างจริงจังแล้ว ในปี 2525 ถึง 2528 ได้มีการตั้งโรงงานบดกระถินขึ้น โดยนำใบกระถินมาป่นให้ละเอียดโดยในแต่ละปีเราสามารถผลิตใบกระถินป่นได้สูงถึง 60,000 ตันกระถินก็ยังเป็นอาหารให้กับ

กระถินก็ยังเป็นอาหารให้กับโค กระบือ เช่นกัน

                ด้วยกระแสตอบรับที่ดีทำให้มีการนำกรถินไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น อาทิ โค กระบือ และหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลียก็ได้มีความสนใจกระถินเป็นอย่างมากถึงกับนำหน่วยงานกองวิจัยทุ่งหญ้าเขตร้อน ของ CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization) มาวิจัยคุณค่าทางอาหารของกระถิน ซึ่งในกระถินนั้นนอกจากมีโปรตีน และแร่ธาตุอันอุดมไปด้วยสารอาหารแล้ว กระถินยังมีสารมิมโมซีน (DHP) ซึ่งเป็นสารพิษเมื่อโคกินกระถินเป็นอาหารเป็นเวลานาน ๆจะส่งผลให้โคที่เลี้ยงด้วยกระถินมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง เป็นต่อมไทรอยบวมโต สร้างโฮโมน ไธร้อคซีนไม่สมบูรณ์ ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม

จากสาเหตุดังกล่าวดร.Raymond Jones ได้ทำการวิจัยสารมิมโมซีนในกระถินอย่างจริงจัง โดยพบว่าโคที่ประเทศฮาวาย ที่กินกระถิ่นอย่างต่อเนื่องนั้นไม่มีอาการเหมือนกับโคในประเทศอื่น จึงได้ทำการวิจัยและพบว่าภายในกระเพาะของโคฮาวายนั้นมีจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า Synergistes ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งคอยกำจัดสารมิมโมซีนออกจากร่างกาย ทำให้โคฮาวายไม่ได้ผลกระทบจากสารมิมโมซีนนั้นเองโรงงานป่นใบกระถินเพื่อ2

โรงงานป่นใบกระถินเพื่อเป็นอาหารสัตว์

                ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มาปลูกฝังให้กับโคทั่วไปแล้วทำให้โคส่วนมากสามารถจะกินกระถินเป็นอาหารเสริม หรืออาหารหลักได้แล้วโดยปราศจากอาการป่วย ด้วยเหตุนี้เองทำให้ใบกระถินเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศในการทำใบกระถินป่นมาเป็นอาหารสัตว์ให้กับโคและกระบือที่เลี้ยงกินกันนอกจากวัว ไก่ แล้วกระถิน

นอกจากวัว ไก่ แล้วกระถินก็สามารถเป็นอาหารให้กับแพะ และแกะได้เช่นกัน

                ในประเทศไทยเองก็มีการนำกระถิ่นมาผสมกับรำข้าวหรือผสมกับอาหารหลัก แล้วนำมาให้กับสัตว์ที่เลี้ยงกินเช่นกัน โดยส่วนมากแล้วจะเลี้ยงได้ทั้ง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ สัตว์ปีกทุกชนิด โค กระบือ แพะ แล้วก็แกะ ซึ่งสัตว์เหล่านี้สามารถกินกระถินได้โดยที่สารมิมโมซีนไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงอีกแล้ว ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงควรจะปลูกกระถินไว้บริเวณสวนหรือบริเวณที่เลี้ยงสัตว์เพราะกระถินสามารถมีใบให้กินได้ทั้งปี ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นเอง