ThaiArcheep.com

กล้าคิด กล้าทำ ผักเมืองหวานสู่แดนอีสาน

                ถ้าพูดถึงภาคอีสานทุกคนจะคิดเป็นสิ่งแรกเลยก็คือแล้ง ไม่มีน้ำไม่เหมาะกับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผลไม้ที่ต้องการน้ำเป็นจำนวนมาก แต่พี่เกษตรกรคนนี้ไม่คิดอย่างนั้นพี่เกษตรกรคนนี้กล้าคิดนอกกรอบ ไม่คิดเหมือนคนอื่นกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ ซึ่งผลที่ออกมาทำให้พี่เกษตรกรคนนี้กลายเป็นที่รู้จักเพราะเป็นเกษตรกรคนแรกที่นำ ผักเมืองหนาว มาปลูกในแผ่นดินอีสาน

1เกษตรกรต้องกล้าคิดกล้า

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159052

เกษตรกรต้องกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ ๆเสมอ

                แนวคิดของพี่คนนี้คือไม่อยากจะปลูกผักทั่วไปซึ่งประสบปัญหาราคาผักที่ถูกและจำนวนผักที่ล้นตลาด พี่เขาเลยคิดจะนำผักเมืองหวานซึ่งมีคนปลูกน้อยมีความต้องการของตลาดสูง และราคาสามารถกำหนดได้เอง นำมาปลูกในครั้งแรกก็คิดจะปลูกแบบพืชไร้ดินแต่ก็มีต้นทุนที่สูงเลยเลือกที่จะปลูกในดินซึ่งเป็นพื้นดินของตัวเองจำนวน 7 ไร่ ซึ่งผลที่ได้นั้นก็เป็นที่น่าพอใจคุณภาพของผักที่ปลูกมีคุณภาพเทียบเท่ากับผักที่ปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นเลยทีเดียว2คิดนอกกรอบจะทำให้เจอ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159052

คิดนอกกรอบจะทำให้เจออะไรที่แตกต่าง

                สิ่งที่พี่เขาคิดต่างสุดท้ายวันนี้สามารถประสบความสำเร็จมาได้นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะมีการลองผิดลองถูกอยู่เสมอ สิ่งสำคัญในการ ปลูกผักเมืองหนาว นั้นก็คือการเพาะเมล็ด วัสดุที่เพาะจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ เมื่อเตรียมวัสดุเพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทำการโรบเมล็ดลงไปและนำหนังสือพิมพ์มาปิดทับลงไปพร้อมกับรดน้ำตามทิ้งไว้ประมาณ 3 วันต้นกล้าก็จะงอก3ผักเมืองหนาวใครจะคิด

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159052

ผักเมืองหนาวใครจะคิดว่าปลูกที่ภาคอีสานได้

                เมื่อได้ต้นกล้วแล้วก็แยกต้นกล้ามาปลูกในกระบะเพาะอีกทีหนึ่งจนผักนั้นแข็งแรง โดยในช่วงแรกจะปลูกในโรงเรือนที่มีการคลุมผ้ามิดชิด เมื่อผักเริ่มแข็งแรงก็เอามาลงดิน ในหน้าร้อนจะมีการดน้ำในช่วงเช้าพร้อมกับนำสแลมมากันแดดให้กับผักเมืองหนาวที่ปลูกด้วย แน่นอนว่าผลผลิตที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเช่นกัน ในหน้าหนาวภาคอีสานก็จะหนาวเหมือนกับเมืองหนาว คุณภาพผักที่ได้ก็จะดียอดเยี่ยมที่สุด แต่ในหน้าร้อนและหน้าฝนคุณภาพก็จะต่ำลงมานิดเดียวแต่ไม่มาก4คุณภาพของผักสลัดปลอด

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159052

คุณภาพของผักสลัดปลอดสารพิษเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

                ที่สำคัญในการ ปลูกผักเมืองหนาว ของเกษตรท่านนี้ได้มีการวางแผนการปลูกที่เป็นระบบ จะไม่มีการใชเสารเคมีในการปลูกอย่างเด็ดขาดและในด้านการตลาดก็ทำเองขายเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งตลาดที่นำผักเมืองหนาวไปขายนั้นจะมีทั้งระดับล่างและระดับบน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ5การวางแผนอย่างเป็นระบบเป็น

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159052

การวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำเกษตร

                เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดเลยมีการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อมีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆไม่ให้มีการล้นตลาดโดยพี่เกษตรกรท่านนี้จะทำการควบคุมและดูแลการปลูกพืชชนิดต่าง ๆอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้พืชแต่ละชนิดออกมาชนกัน โดยจะมีการจัดจำหน่ายในชื่อของกลุ่มด้วย ซึ่งคุณภาพของผลผลิตที่ปลอดสารพิษเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพและราคาของผลผลิตที่ได้จากกลุ่มนี้ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่กล้าที่จะคิดนอกกรอบ ไม่คิดเหมือนคนอื่น และกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองคิดจนประสบความสำเร็จ ใครที่มีความคิดอย่างเก็บความคิดนั้นไว้อย่างเดียว ต้องกล้าลงมือทำเท่านั้นความสำเร็จถึงจะเข้ามาหาเรา6เพียงเรามีใจที่มุ่งมั่นความสำเร็จ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/159052

เพียงเรามีใจที่มุ่งมั่นความสำเร็จก็อยู่เพียงเอื้อมมือเท่านั้น