ThaiArcheep.com

กัญชง ไม่ใช่ กัญชา พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง

                ถ้ามีการเอ๋ยถึงพืชเศรษฐกิจทุกคนจะนึกถึง มันสำปะหลัง ยางและข้าวซึ่งเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในปะเทศไทย แต่สำหรับกัญชงนั้นถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ เพราะได้มีการนำมาทดลองปลูกในประเทศไทยมานานแล้ว ซึ่งโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้การจัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในเรื่องกัญชงขึ้นที่บ้านปากแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มานานแล้ว ซึ่งรัฐบาลสมัยนั้นได้มีการออกมาสนับสนุนให้มีการปลูก กัญชง ตามพระกระแสรับสั่งในเวลานั้น

กัญชงเป็นกัญชงเป็นพืปเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง

กัญชงไม่ใช่กัญชา

                หลายคนคงสงสัยว่า กัญชง เป็นอะไรกับกัญชาและใช้กัญชาไหม กัญชงเป็นพืชตระกูลเดียวกับกัญชาที่เรารู้จักกันแต่แต่เมื่อแยกสายตระกูลย่อยลงมาแล้วก็เป็นคนละชนิด คือกัญชงอยู่ในสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า Culta ในขณะที่กัญชามีชื่อสายพันธุ์ย่อยว่า Indica ถึงแม้ว่ากัญชงจะมีสาร THC ซึ่งเป็นสารเสพติดให้โทษเช่นเดียวกับกัญชาแต่ก็มีน้อยมาก ไม่ถึง 1% ซึ่งถ้ามีการนำกัญชงไปเสพก็จะทำให้ผู้เสพมีการอาการปวดหัวอย่างหนักลักษณะต้นกัญชงจะมีความสูงกว่ากัญชา

ลักษณะต้นกัญชงจะมีความสูงกว่ากัญชา

                แต่ในทางกลับกันกัญชงมีสาร CBD เป็นจำนวนมาก มีคุณสมบัติในการยับยั้งสารเสพติดไม่ให้ออกฤทธิ์ ตรงกันข้ามกับกัญชาซึ่งมีสารเสพติดเกินกว่า 1% แต่มีสาร CBD ต่ำ นอกจากข้อดีของกัญชงที่เป็นที่น่าสนใจกว่าสารที่อยู่ในต้นกัญชงก็คือ ใยของต้นกัญชงถือได้ว่าเป็นใยที่สุดยอด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายได้ด้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทอผ้าที่นำเส้นใยกัญชงมาท่อเป็นเสื้อผ้า ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยกัญชงทำให้เสื้อผ้าที่ทอด้วยเส้นใยกัญชงจะมีลักษณะเด่น ที่สามารถสวมใส่เย็นสบายในหน้าร้อน อุ่นสบายในหน้าหนาว

วิธีการปลูกกัญชง

กัญชง เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากด้วยเหตุเพราะว่า กัญชงเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับวัชพืชทั่วไปทำให้ไม่ต้องดูแลมากลักษณะต้นจะมีความสูงกว่าต้นกัญชา และไม่มีศัตรูพืชมารบกวนในประเทศไทยสามารถที่จะปลูกกัญชงได้ทั้งปี

ลักษณะใบกัญชงและใบกัญชาที่มีลักษณะคล้ายกันล

ลักษณะใบกัญชงและใบกัญชาที่มีลักษณะคล้ายกัน

                ผลการศึกษาของโครงการตามพระราชดำริในเรื่องกัญชงก็พบว่ากัญชงสามารถเจริญเติบโตได้ผลดีทั้งในพื้นที่ราบไปจนถึงพื้นที่สูงระดับ 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และยิ่งความสูงระดับ 200-300 เมตร แล้วก็จะปลูกได้ผลดีที่สุดซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศ ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกัญชงจะเป็นดินร่วน ปนทรายเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี โดยพันธุ์กัญชงที่เหมาะสำหรับการปลูกในประเทศไทยก็คือ พ.ศ.1

กัญชงสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่างกัญชงสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง

                ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ 75 ถึง 150 วัน แต่ระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดก็คือ 75 วัน เพราะจะได้ทั้งเมล็ดและใยกัญชงที่มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันใยกัญชงเป็นที่ต้องการมากในตลาด ด้วยราคาใยกัญชงที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 300 บาทและยังมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจากความต้องการของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว

หนึ่งในผลงานแปรรูปของกัญชงนอกจากเสื้อผ้าหนึ่งในผลงานแปรรูปของกัญชงนอกจากเสื้อผ้า

ลักษณะการปลูกต้นกัญชง

ลักษณะการปลูกต้นกัญชง

น้ำมันเชื้อเพลิงแก็ซโซลีนจากเมล็ดกัญชงน้ำมันเชื้อเพลิงแก็ซโซลีนจากเมล็ดกัญชง

[youtube_embed src=”https://www.youtube.com/watch?v=sT-Xxs57NKw”/]

[youtube_embed src=”https://www.youtube.com/watch?v=llfojxV2dZU”/]