ThaiArcheep.com

การปลูกผักอินทรีย์ ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเงิน

                ไทยอาชีพขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนให้เกษตรกรทุกคนหันมามาทำเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งมีผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งผลดีได้ทั้งคนปลูกและมีผลดีทั้งคนกินเรียกว่าเป็นการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายทั้งสองฝ่าย ผิดกับการทำการเกษตรแบบเดิม ๆที่ใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิต คนปลูกก็มีสุขภาพที่แย่ลง คนกินก็มีสุขภาพที่แย่ลงเช่นกันสิ่งที่ดีอยู่อย่างเดียวในการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีก็คือ การได้ผลผลิตที่สวยงามปราศจากรอยแทะกัดของแมลงเท่านั้น แต่ได้สารเคมีเป็นของแถมไปด้วย จากข้อดีข้อเสียที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการทำการ เกษตรแบบอินทรีย์ นั้นดีกว่าการทำการเกษตรแบบสารเคมีแน่นอน

1การทำเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตร

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/130387

การทำเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรที่เหมาะกับเกษตรกรไทยมากที่สุด

                ซึ่งเกษตรกรหลายท่านได้เปลี่ยนและหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์อย่างจริงจังและเด็ดเดี่ยวจนประสบความสำเร็จอย่างสูงสามารถปลดหนี้ปลดสินที่สร้างมาตั้งแต่การทำเกษตรแบบใช้สารเคมี หนึ่งในอาชีพเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีมากที่สุดก็คือการปลูกผัก คนที่ปลูกผักสมัยก่อนมีแต่การใช้สารเคมีในการปลูกร่างกายก็ไม่แข็งแรง แต่เมื่อเปลี่ยนมาปลูกแบบอินทรีย์แล้วสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นจากแต่ก่อนที่ป่วยบ่อยกลับกลายมาเป็นแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตห่างไกลจากโรงพยาบาลเงินที่หามาได้จากการทำเกษตรแบบอินทรีย์ก็สามารถนำมาใช้จ่ายอย่างอื่นนอกจากมารักษาตัวเอง2แม้การทำเกษตรอินทรีย์จะ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/130387

แม้การทำเกษตรอินทรีย์จะได้ผลผลิตที่น้อยลงได้ก็เต็มไปด้วยคุณภาพ

การปลูกผักแบบอินทรีย์

การ ปลูกผักแบบอินทรีย์ นั้นไม่ยากเลยเพียงแต่เราต้องมีความพร้อมและใจที่มุ่งมั่นในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพราะการทำเกษตรแบบนี้จะต้องมีการดูแลที่มากกว่าปกติแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั่นคุ้มค่ากับที่ลงแรงไปอย่างแน่นอน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกผักแบบอินทรีย์นั้นก็คือ คุณภาพของดินในแปลงปลูกผักถ้าดินนั้นเป็นดินที่ไม่ธาตุอาหารที่สะสมอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มธาตุอาหารด้วยการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพลงไปได้ ด้วยการโปรยปุ๋ยให้ทั่วบริเวณแปลงปลูกผักหลังจากนั้นก็คัดพันธุ์พืชผักที่จะปลูก โรยเมล็ดลงไปในดินพร้อมกับเอาฟางข้าวคลุมอีกชั้นหนึ่งและรดน้ำตามทันที3สิ่งที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/130387

สิ่งที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือ ดิน น้ำ และการเอาใจใส่ดูแล

                การใช้ฟางข้าวคลุมเมล็ดผักมีผลดีคือให้ความชุ่มชื่นยังอยู่ในดินและช่วยกำจัดวัชพืชที่จะขึ้นได้ด้วยหลังจากนั้นเมื่อผักโตเราควรใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอมอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบแปลงปลูกผักอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบการระบาดของแมลงหรือโรคผักให้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการไล่แมลง บริเวณรอบแปลงปลูกก็จะปลูกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการไล่แมลง อาทิเช่น กระเพรา ต้นแคร์ และสะเดา ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมในการไล่แมลง พร้อมกันนั้นยังปล่อยแมลงที่ให้คุณลงไปเพื่อกำจัดแมลงที่ทำร้ายพืชผัก และนำวัชพืชที่ทำการถอนแล้วกองไว้เป็นกอง ๆบริเวณแปลงปลูกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงที่ให้คุณ4ฟางข้าวช่วยให้ดินมีความ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/130387

ฟางข้าวช่วยให้ดินมีความชุ่มชื่นและป้องกันวัชพืช

                การปลูกผักแบบอินทรีย์นี้ทำให้ผู้บริโภคและผู้ปลูกมีความมั่นใจในความสะอาดและปลอดสารพิษของผักที่ปลูกสามารถเด็ดกินผักได้จากในแปลงปลูกเลยทีเดียว5ฟางข้าวช่วยให้ดินมีความ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/130387

ปลูกผักอินทรีย์สบายใจทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูก

ตลาดของผักอินทรีย์

การปลูก ผักอินทรีย์ นั้นเป็นการปลูกผักแบบปราณีต ซึ่งปลอดจากสารพิษต่าง ๆทำให้มีความต้องการจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากและที่สำคัญราคาต่อกิโลกรัมจะมากกว่าผักที่ปลูกด้วยสารเคมี อาทิเช่น ผักกวางตุ้งและคะน้าสามารถขายได้ในราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม และกะหล่ำปลีจะได้ราคาที่ 70 บาทต่กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากเลยทีเดียว6ตลาดมีความต้องการ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/130387

ตลาดมีความต้องการผักอินทรีย์อย่างมาก