ThaiArcheep.com

การผลิตตะไคร้ พืชเครื่องเทศ สมุนไพรอย่างหนึ่งที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย

ตะไคร้ (Lemongrass)

ตะไคร้ เป็นพืชเครื่องเทศ สมุนไพรอย่างหนึ่งที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกยำ หรือแกงต่างๆ หรือแม้แต่ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารที่คนรู้จักกันทั่วโลกก็ยังมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบ

และในปัจจุบันได้มีบริษัทอุตสาหกรรมบางแห่งได้ผลิตเครื่องปรุงอาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อวางจำหน่ายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และส่งออก ทำให้เห็นได้ว่าตะไคร้ยังมีโอกาสในการทำตลาดได้ แต่ทั้งนี้ผลผลิตต้องมีปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการด้วย ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิต และการตลาดเป็นอย่างดี

สรรพคุณของตะไคร้

ทั้งต้น ใช้เป็นยารักษาโรคหืด แก้ปวดท้อง ขับปัสสาวะและแก้อหิวาตกโรค หรือทำเป็นยาทานวดก็ได้ และยังใช้รวมกับสมุนไพรชนิดอื่นรักษาโรคได้ เช่น บำรุงธาตุ เจริญอาหาร และขับเหงื่อ

หัว เป็นยารักษาเกลื้อน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ่ว บำรุงไฟธาตุ แก้อาการขัดเบา ถ้าใช้รวมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะเป็นยาแก้อาเจียน แก้ทราง ยานอนหลับลดความดันสูง แก้ลมอัมพาต แก้กษัยเส้น และแก้ลมใบ ใบสด ๆ จะช่วยลดความดันโลหิตสูง แก้ไข้

ราก ใช้เป็นยาแก้ไข้เหนือ ปวดท้องและท้องเสีย

ต้น ใช้เป็นยาแก้ขับลม แก้เบื่ออาหาร แก้ผมแตก แก้โรคทางเดินปัสสาวะ นิ่ว เป็นยาบำรุงไฟธาตุให้เจริญ แต่ถ้าเอาผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะแก้โรคหนองใน และนอกจากนี้ยังใช้ดับกลิ่นคาวด้วย

อ้างอิงข้อมูลสรรพคุณ : http://th.wikipedia.org/wiki/ตะไคร้

ตะไคร้

การขยายพันธุ์

สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือเหง้าไปปลูก

การเตรียมแปลงปลูก

โดยการไถดินตากก่อนประมาณ 7 วัน เพื่อกำจัดวัชพีช โรคและแมลงในดินตามด้วยการไถพรวนเพื่อย่อยดิน การยกร่องทำแบบเดียวกับการปลูกพืช โดยทั่ว ๆ  ไป

ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50 x 50 ซม. แล้วนำส่วนของหน่อหรือเหง้าลงปลูกระหว่างข้างร่อง หรือกลางร่อง หลุมละประมาณ 1-2 ต้น โดยปักให้เอียง 45 องค์ศา

ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้หน่อหรือเหง้าประมาณ 6,400-12,800 ต้นแล้วแต่ระยะห่างระหว่างเหง้า

การให้น้ำ

สามารถทำได้ 2 แบบ คือ ให้น้ำแบบสปริงเกอร์ และปล่อยน้ำไหลเข้าร่องพอให้ดินเปียกการให้ปุ๋ยหลังจากปลูกประมาณ 20 – 50 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 และ 16-20-0 และเมื่อตะไคร้เริ่มมีการแตกกอในช่วงตั้งแต่ 120-150 วัน ใส่ปุ๋ยสูตรเดิมเดือนละครั้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโตส่วนของเหง้าและใบ

การดูแลรักษาตะไคร้

ตะไคร้เป็นพืชที่ทนต่อโรคแมลงและทนแล้งได้ดีซึ่งง่ายต่อการดูแล ปัญหาที่มักพบกับต้นตะไคร้บ้านคือหนอนกอเข้าทำลายในระยะต้นกำลังเจริญเติบโตอย่างไรก็ตามสสามารถป้องกันได้ด้วยการำกำจัดวัชพืชในแปลงให้สะอาด และดูแลให้ต้นตะไคร้แข็งแรงโดยการใส่ปุ๋ยบำรุงดิน

ตะไคร้ Lemongrass

การวางแผนการผลิต/การผลิต

จัดประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดในท้องถิ่น เพื่อกำหนดทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มก่อนปลูกโดยประสานกับผู้รับซื้อที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือลูกค้าเป้าหมายของกลุ่ม

ผลผลิต

(ผลผลิตสด) เริ่มให้ผลผลิตได้หลังปลูก 90 วัน (ผลผลิต 2 ต้น/ไร่/ปี)

ตลาดและผลตอบแทน

เริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้หลังปลูก 90 วัน (ผลผลิต 2 ต้น/ไร่/ปี)

ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน

ต้นทุนการผลิต 2,585 บาท/ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่
ราคาที่เกษตรกรขายได้ 4-6 บาท/กก.
รายได้รวม 10,000 บาท/ไร่
รายได้สุทธิ 7,415 บาท/ไร่

แหล่งที่มา :  http://www.moac.go.th (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )