ThaiArcheep.com

การออมเงิน คือการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างชาญฉลาด

การออมเงิน (seving) หมายถึง การแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ที่หักจากค่าใช้จ่ายแล้ว นำมาเก็บไว้เพื่อสะสมไว้ใช้จ่ายในอนาคต สะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนยิ่งขึ้น แทนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อหาความสุขตามใจที่ต้องการ

การออมเงิน (seving)

มีหลายท่านบอกว่า “หาเงินก็แทบไม่พอใช้อยู่แล้ว จะให้เอาเงินที่ไหนมาเก็บ”  อันที่จริงแล้วให้เราย้อนกลับมองดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง มีอะไรที่จำเป็นจริงๆ ที่ต้องใช้จ่าย นอกเหนือจากความจำเป็นต่อการใช้จ่ายแล้ว ส่วนมากเราจะไม่มีความอดทนต่อสิ่งเย้ายวนได้ต่างหากละ

จุดเริ่มต้นที่ดีของการออมเงิน

จุดเริ่มต้นที่ดีของการออมเงิน เพียงแค่เริ่มต้นวันละ  1 บาท เท่านั้นก็หมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการออมเงินที่ดีแล้วค่ะ ต่อไปก็ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตามรายได้ของเราให้ทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยส่วนตัว แล้วเงินทองจะไปอยู่ที่ไหนกันถ้าไม่อยู่กับเรา

[box color=”white” icon=”user_green”][quote type=”small” align=”center”] เงินทองไม่มีแขนขา ที่จะเดินหนีจากเราไปไหนได้ และก็ไม่สามารถที่จะวิ่งมาหาเราได้เช่นกัน อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักหา และเก็บออมเงินอย่างไร [/quote][/box]

วิธีการออมเงิน

ออมเงินกันอย่างไรมีหลายท่านบ่นกันมาก วิธีการออมเงินนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เราไม่ต้องคิดอะไรให้มากเลยค่ะ เพียงนำเงินที่เหลือจากไปโรงเรียน หรือจากการทำงานหลือเงิน 5 บาท 10 บาท ของในแต่ละวันนำมาหยอดกระปุกออมสินไว้ พอถึงสิ้นเดือนก็ให้นำเงินไปออมในบัญชีประจำของเรา เมื่อเรามีเงินออมมากแล้วให้แบ่งเงินออมบางส่วนไปลงทุนผลิดอกออกผล แต่ที่สำคัญผู้ออมควรมีระเบียบวินัยในการออมให้มากๆ →  รายละเอียดวิธีการออมเงิน

[box color=”white” icon=”chart_pie”]หลักในการออมเงินมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ

วิธีที่ 1 ออมเงินในลักษณะถูกบังคับ อาทิเช่น การฝากประจำโดยให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือน สมัครกองทุนเลี้ยงชีพ หรือซื้อหุ้นของออมทรัพย์ ข้อนี้ให้คุณติดต่อสอบถามกับฝ่ายบุคคลได้เลย

ข้อเสียคือ เงินที่ฝากไม่สามารถเบิกมาใช้จ่ายตามใจเราได้

วิธีที่ 2 ออมเงินด้วยความเติมใจ อาทิเช่น เก็บเงินที่เหลือในแต่ละวันหยอดกระปุก นำเงินที่มีอยู่ไปฝากแบบไม่ประจำ

ข้อเสียคือ มีระเบียนวินัยในการออมน้อย เพราะสามารถนำเงินออกมาใช้จ่ายเมื่อใดก็ได้ ตามความต้องการ

[/box]

การออมเงินมีข้อดีอย่างไร

  1. สร้างความเป็นอยู่ฐานะ ในอนาคตให้ดีขึ้น
  2. มีเงินใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน  หรือในยามจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วย
  3. สร้างอนาคตความเป็นอยู่ที่มั่นคง
  4. หลุดพ้นจากการเป็นหนี้
  5. สามารถมีเงินลงทุนได้ในอนาคต
ข้อคิดสำหรับการออม

เรื่องของการออมที่จะออมอย่างไรนั้น มีหลายวิธีที่เราสามารถเลือกใช้ในการออมเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำ และไม่ประจำกับทางธนาคาร หรือเลือกที่จะออมเงินไว้กับตัวเราเองก็ได้ แต่วิธีนี้เราต้องมีระเบียบวินัยที่สูงในการออม เพราะเงินอยู่ใกล้ตัวสามารถนำออกมาใช้จ่ายได้ตลอดเวลา

จุดเริ่มต้นของการออมให้ถือว่าเงินออมเป็นรายจ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องชำระทุกๆ สิ้นเดือนนะค่ะ เท่านี้เราก็สามารถออมเงินได้แล้วค่ะ