ThaiArcheep.com

กีวี ผลไม้เมืองหนาวที่สามารถปลูกที่ประเทศไทยได้

                ผมเชื่อว่าเพื่อน ๆไทยอาชีพทุกคนต่างก็ต้องรู้จักผลไม้ชนิดนี้กันทั้งนั้น ซึ่งกีวีเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานานแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนเป็นผลไม้ที่เราต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนอย่างเดียวเลย เพราะว่ากีวีนั้นเป็นไม้ประจำถิ่นของประเทศจีนเขาละครับ ซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึง อาชีพเกษตรกรรม ที่จะพาเพื่อนๆทุกคนมารู้จักกับต้นกีวีกันครับว่ากีวีนั้นสามารปลูกที่ประเทศไทยได้แล้วจริง ๆแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ในเขตร้อนก็ตามที

กีวีผลไม้เมืองหนาวที่ปลูกในไทยได้กีวีผลไม้เมืองหนาวที่ปลูกในไทยได้

มารู้จักกับกีวีกันดีกว่า

กีวี เป็นไม้เลื้อยมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ใบจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจออกเรียงสลับกันแผ่นใบมีสีเขียว มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมอยู่เช่นกันโคนใบเว้า หลายใบแหลม ขอบใบหยักขนาดใบกว้างประมาณ 4 ถึง 7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 ถึง 10 เซนติเมตร ดอกจะเป็นดอกเดียวหรือเป็นช่อดอกเกสรเพศผู้และดอกเกสรเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกมีสีขาว กลีบดอกมี 5หลีบ ผลจะเป็นรูปไข่ สีน้ำตาล มีขนสีน้ำตาลปกคุมทั่วผล เนื้อในมีสีเขียว สีทอง ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำ ซึ่งก็ขึ้นอยู่ทีสายพันธุ์ที่เราปลูกด้วย มีเมล็ดเล็ก ๆสีดำหลายเม็ดอยู่ข้างในผล เป็นพืชที่ชอบอาการเย็นถึงหนาว

พันธุ์ที่ปลูกในปัจจุบันในบ้านเรานั้นจะเป็นพันธุ์ Bruno สามารถปลูกได้ที่เฉพาะพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเท่านั้น ด้วยความสูงประมาณ 1400 เมตรจากระดับน้ำทะเล และความหนาวเย็นยาวนานประมาณ 350 ถึง 400 ชั่วโมง ทำให้กีวีเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น

ลักษณะผลกีวีที่ยังอยู่บนต้นลักษณะผลกีวีที่ยังอยู่บนต้น

การปลูกกีวี

การขายพันธุ์ของ กีวี นั้นจะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเหยื่อ หลังจากที่ได้ต้นกล้าของกีวีแล้วเราควรเลือกดินที่มีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับต้นกีวีด้วย ดินที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกกีวีก็คือดินร่วมปนทราย หรือจะเป็นดินร่วนก็ได้เช่นกัน มีการระบายน้ำดีหน้าดินต้องลึกอย่างน้อย 0.6 เมตรมีความเป็นกรดเป็นด่าง ควรมีแนวกำยังลมตามธรรมชาติเพราะว่าลมแรงจะทำให้กิ่งอ่อนหักได้ ทำให้การผสมเกสรของดอกลดลงและยังอาจจะทำให้ผลกีวีเกิดความเสียหายเนื่องจากมีการเสียดสีกับใบ ซึ่งหลักของแนวกำบังลมนั้นคือ ไม้กำบังลมมีความสูงสม่ำเสมอ ไม่มีช่องว่างและควรปลูกให้ชิดกันแต่ที่สำคัญต้องปลูกในระยะที่ไม่บังแสงแดดด้วย

หลังจากปลูกเสร็จแล้วเราควรที่จะทำค้างให้กับต้นกีวีด้วย หลังจากนั้นก็ทำการดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญในการรดน้ำก็คือเราต้องรู้ไว้อย่างว่า ต้นกีวีเป็นต้นไม้ที่มีระบบรากตื้นหากินธาตุอาหารอยู่ที่ผิวดินเราควรที่จะใช้ระบบหยดน้ำในการให้น้ำเพื่อไม่มีการทำให้น่าดินเป็นร่องและจะไม่กระทบต่อระบบรากของต้นกีวีด้วย ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของแมลงศัตรูพืช

ต้นกีวีเป็นไม้เลื้อยเราควรที่จะทำค้างให้กับต้นกีวีด้วยต้นกีวีเป็นไม้เลื้อยเราควรที่จะทำค้างให้กับต้นกีวีด้วย

การเก็บเกี่ยวต้นกีวี

ต้นกีวี จะติดผลให้เราได้เก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 1 ปี หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราควรที่จะตัดแต่งกิ่งต้นกีวีอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

การปลูกต้นกีวีนั้นเราควรดูเรื่องของลมเป็นสำคัญการปลูกต้นกีวีนั้นเราควรดูเรื่องของลมเป็นสำคัญ