ThaiArcheep.com

กุยช่ายเขียวสู่กุยช่ายขาว เพิ่มมูลค่าหลายเท่าตัว

                ก่อนหน้านี้เคยได้ยินคำว่าเกษตรสวนทางกันหรือเปล่า ซึ่งความหมายของคำนี้หมายถึงการทำเกษตรอย่างพิถีพิถันไม่ตามกระแส และหาวิธีเพิ่มผลผลิตที่มีอยู่ให้มีมูลค่าที่มากขึ้นเหมือนกับกลุ่มเกษตรกรเมืองขอนแก่นที่ได้คิดและพัฒนากระบวนการปลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกุยช่ายเขียวธรรมดาที่เราเห็นอยู่ทุกวันตามท้องตลาดให้กลายเป็น กุยช่ายขาว ที่เลิศเล่อไปด้วยคุณค่าทางอาหารและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

1กุยช่ายขาวเป็นหนึ่ง

กุยช่ายขาวเป็นหนึ่งในผักที่มีราคาสูง

การปลูกกุยช่ายขาว

กุยช่ายขาว หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นกุยช่ายพันธุ์พิเศษซึ่งไม่เหมือนกับกุยช่ายเขียว แต่ในความเป็นจริงแล้วกุยช่ายขาวและกุยช่ายเขียวก็เป็นกุยช่ายพันธ์เดียกัน ซึ่งแตกต่างกันแค่วิธีการผลิตเท่านั้นซึ่งการผลิตกุยช่ายขาวนั้นกุล่มเกษตรกรเมืองขอนแก่นได้มีการลองผิดลองถูกและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างของกุยช่ายขาวและกุยช่ายเขียวนั้นก็คือ การที่ใบของกุยช่ายขาวไม่ได้รับการสังเคราะห์แสงจึงทำให้ใบเป็นสีขาว โดยระหว่างปลูกจะมีวัสดุที่ครอบกุยช่ายไว้

2กุยช่ายขาวไม่ใช้กุยช่ายพันธุ์พิเศษ

กุยช่ายขาวไม่ใช้กุยช่ายพันธุ์พิเศษแต่มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันเท่านั้น

                ในตอนเริ่มต้นชาวบ้านได้ใช้กระบอกไม้ไผ่ในการครอบกุยช่าย แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเลยเปลี่ยนมาเป็นกระถางต้นไม้ก็พบปัญหาผักงอไม่ยืดตรง ชาวบ้านเลยได้ทำการผลิตกกระถางทรงสูงที่มีความยาวประมาณ 40 เซนติเมตรขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทำการครอบกุยช่าย ผลปรากฏว่าผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ กุยช่ายขึ้นตรงสวยงามไม่งอเหมือนกับการใช้กระถางต้นไม้ก่อนหน้านี้

3กระถางที่ครอบกุยช่าย

กระถางที่ครอบกุยช่ายขาวได้มีการจัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะ

                การปลูก กุยช่ายขาว นั้นจำเป็นต้องปลูกกุยช่ายเขียวก่อนซัก 2 ถึง 3 รอบ โดยระยะเวลาในการตัดกุยช่ายเขียวตั้งแต่เริ่มปลูกนั้นจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากนั้นก็ตัดกุยช่ายขายไป 1 รอบ รออีก 45 วันซึ่งเป็นรอบที่ 2 ก็ทำการตัดกุยช่ายเขียวอีกครั้งแต่ในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งแรก คือต้องตัดกุยช่ายให้สูงจากพื้นดินประมาณ 4 เซนติเตร หลังจากนั้นก็ปล่อยแปลงกุยช่ายเขียวที่ตัดไว้ประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อรอให้แผลที่ตัดแห้งลงเสียก่อน หลังจากนั้นก็นำกระถางทรสูงที่ทำขึ้นเฉพาะมาครอบไว้ในแปลงเพื่อให้ไม่กุยช่ายสามารถสังเคราะห์แสงได้เพื่อให้ใบของกุยช่ายออกมาเป็นสีขาว ระยะเวลาในการครอบนั้นจะอยู่ประมาณ 8 ถึง 12 วัน ระหว่างการครอบนั้นเราจะลดน้ำต้นกุยช่ายขาววันละ 1 ครั้งและใส่ปุ๋ยชีวภาพอย่างสม่ำเสมอทุกๆสัปดาห์เพื่อเป็นการบำรุงต้นให้เจริญเติบโตได้ดี หลังจากตัดกุยช่ายขาวไป 1 ครั้งแล้วเราก็สามารถทำกุยช่ายขาวและกุยช่ายเขียวสลับกันได้ แต่ในทางที่ดีนั้นเราควรเว้นระยะห่างประมาณ 3 เดือนเพื่อเป็นการบำรุงต้นกุยช่ายไปในตัว การปลูกกุยช่ายแต่ละครั้งสามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 3 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต้นกุยช่ายด้วยเช่นกัน

4กุยช่ายขาวจะสามารถ

กุยช่ายขาวจะสามารถตัดเก็บได้หลังจากตัดเก็บกุยช่ายเขียวก่อน

ตลาดกุยช่ายขาว

  กุยช่ายขาว ถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความต้องการของผู้บริโภคที่สูงมากเนื่องจากในปัจจุบัน มียอดสั่งซื้อจากเกษตรกรที่รวบกลุ่มผลิตกุยช่ายขาวเข้ามามากมายจนทำให้ผลิตไม่ทัน ซึ่งก่อนการจำหน่ายเกษตรกรจะต้องทำความสะอาดกุยช่ายขาวทุกครั้งเพื่อทำการชะล้างสิ่งสกปรกออกไปด้วย หลังจากล้างเสร็จก็ทำการผึงลมให้แห้งก่อนจะนำมามัดรวมกันให้อยู่กำละ 1 โลโดยห่อพลาสติกและกระดาษก่อนนำออกจำหน่าย ราคาของกุยช่ายขาวนั้นจะตกอยู่ที่ 80 ถึง 120 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับกุยช่ายเขียวที่มีราคาอยู่ที่ 30 ถึง 35 กิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว

5ความต้องการกุยช่าย

ความต้องการกุยช่ายสีขาวยังมีมาก

6กุยช่ายขาวสามารถ

กุยช่ายขาวสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยทีเดียว