ThaiArcheep.com

กุยช่ายไตหวัน สำหรับผู้เริ่มต้น

                การเลือกพืชที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนั้นจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและความยากง่ายในการดูแลด้วย รวมทั้งการผันแปรของราคาพืชที่เราปลูกด้วย ซึ่งมีพืชผักชนิดหนึ่งที่มีความต้องการสูง ต้นทุนต่ำ ปลูกง่ายดูแลสะดอก อีกทั้งราคาดีและไม่แปรผันมาก มีความต้องการตลอดทั้งปี ผักชนิดนี้ก็คือ “กุยช่าย” ซึ่งวันนี้จะมาแนะนำการปลูกกุยช่ายไตหวัน ซึ่งเป็นกุยช่ายที่ปลูกง่าย ไม่มีแมลงมารบกวนไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีใดๆ ทั้งสิ้นในการปลูก ซึ่งการปลูกกุยช่ายนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเดินทางสายเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดจากสารเคมีอย่างแท้จริง

1กุยช่ายพืชปลูกง่าย

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/135806

กุยช่ายพืชปลูกง่าย ดูแลง่าย กำไรดี

การปลูกกุยช่ายไตหวัน

กุยช่ายไตหวัน เป็นผักที่ปลูกง่ายไม่ค่อยมีโรคและศัตรูรบกวนมากเท่ากับผักชนิดอื่น ๆนอกจากนั้นกุยช่ายยังสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน มีความหลากหลายในการนำไปใช้งานด้วยเหตุนี้เองทำให้ความต้องการกุยช่ายในตลาดมีสูงมาก ซึ่งราคาของกุยช่ายเองก็ไม่แกว่งเหมือนกับผักชนิดอื่น ๆด้วยราคาของกุยช่ายไตหวันจะอยู่ที่ 28 ถึง 30 บาทต่อกิโลกรัมจะไม่ต่ำไปกว่านี้แน่นอน2กุยช่าย เป็นผักที่มีความ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/135806

กุยช่าย เป็นผักที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

                วิธีการปลูกกุยช่ายก็ไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่ต้องเตรียมดินในการปลูกให้ดีด้วยการ ไถแปรพลิกดินก่อนเป็นอย่างแรกเพื่อตากดินประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นก็ไถแปรพร้อมกับใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักในแปลงที่ปลูก และทำการยกร่องปลูกให้เป็นสัดเป็นส่วน หลังจากยกร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำต้นกุยช่ายมาปลูกในระยะห่างที่พอเหมาะ3วิธีปลูกกุยช่ายนั้นไม่ยากเพียงแต่ต้อง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/135806

วิธีปลูกกุยช่ายนั้นไม่ยากเพียงแต่ต้องมีน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์

                เมื่อปลูกกุยช่ายในช่วงแรกควรรดน้ำวันละ 1 ครั้งเพื่อให้ต้นกุยช่ายที่เพิ่งปลูกสามารถยืนต้นได้ก่อน หลังจากนั้นก็จะรดน้ำห่างออกไปประมาณ 3 วันครั้ง ซึ่งระหว่างนั้นเราควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเรื่องแมลงศัตรูพืชนั้นไม่ต้องห่วงเพราะไม่ต้องใช้สารเคมีในการไล่แมลง ทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลูกลงไปได้อีก แต่ถ้ามีแมลงมารบกวนต้นกุยช่ายก็ใช้สามารถใช้สารกัดจากธรรมชาติฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงก็ได้เช่นกัน หรือจะปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถไล่แมลงได้ไว้บริเวณแปลงก็ได้เช่นกัน อาทิ กระเพรา สะเดา ดอกแคร์ หรือพริกเป็นต้นสมุนไพรและผักเหล่านี้จะนำมาสกัดและผสมน้ำเป็นยาไล่แมลงได้เป็นอย่างดี4กุยช่ายไม่ต้องใช้ยาและ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/135806

กุยช่ายไม่ต้องใช้ยาและสารเคมีในการฆ่าแมลง

                หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 4 เดือนก็สามารถตัดกุยช่ายขายได้แล้วซึ่งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวต้นกุยช่ายนั้นยาวนานหลายปี ขึ้นอยู่กับการบำรุงและดูแลรักษาต้นกุยช่าย เรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนานเลยทีเดียว

ตลาดกุยช่ายไตหวัน

ความต้องการของตลาดสำหรับ กุยช่าย นั้นมีความต้องการอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่สูงมากแต่มีความต้องการทั้งปีซึ่งกุยช่ายเองก็สามารถตัดเก็บผลผลิตได้ทั้งปี แต่ในช่วงฤดูฝนนั้นราคากุยช่ายจะตกลงมาแต่จะไม่ต่ำกว่าราคา 28 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในช่วงหน้าแล้งปริมาณกุยช่ายจะน้อยทำให้ราคาของกุยช่ายแพงตามไปด้วยเช่นกัน5กุยช่ายเป็นผักที่มีราคาไม่ผั

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/135806

กุยช่ายเป็นผักที่มีราคาไม่ผันผวนเท่ากับผักชนิดอื่นๆ

                เกษตรกรที่จะปลูกกุยช่ายควรมีระบบการจัดการที่ดีวางแผนตั้งแต่เริ่มปลูกให้กุยช่ายสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงเวลาที่ราคาขึ้นซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ6กุยช่ายเหมาะกับผู้ที่สนใจ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/135806

กุยช่ายเหมาะกับผู้ที่สนใจในการทำการเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก