ThaiArcheep.com

กุ้งก้ามแดง ราคาสูงปรับสภาพเก่งอัตราการรอดสูง

                ในบรรดากุ้งที่มีอยู่ในโลกมีกุ้งชนิดหนึ่งที่เชฟระดับโลกทุกคนต่างยกย่องว่ามีเนื้อที่อร่อยที่สุดซึ่งกุ้งชนิดนั้นก็คือ กุ้งก้ามแดง ที่ฝรั่งเรียกกันจะติดหูว่า กุ้งล็อบสเตอร์ นั่นเอง ซึ่งประเทศที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมากที่สุดในโลกก็คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย โดยราคาค่างวดของกุ้งก้ามแดงจะขึ้นอยู่ที่ขนาดและความสมบูรณ์ของกุ้งแต่ราคาที่ขายกันในตลาดที่ถูกที่สุดก็อยู่ที่กิโลกรัมละ 400 ถึง 500 บาทเลยทีเดียว นอกจากนั้นตลาดทั้งในและต่างประเทศต่างก็มีความต้องการที่สูงอีกด้วย

กุ้มก้ามแดงเป็นกุ้ง

กุ้มก้ามแดงเป็นกุ้งที่มีราคาสูงมาก

                ในประเทศไทยมีฟาร์มเพาะเลี้ยง กุ้งก้ามแดง เหมือนกัน แต่จำนวนความต้องการก็ยังมีสูงอยู่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาหันมาเลี้ยงกุ้มก้ามแดงกันมากขึ้นโดยสามารถประยุกต์นำพื้นนา 1 ไร่มาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้ถึง 5000 ตัวต่อไร่เลยทีเดียวในต่างประเทศกุ้งก้ามแดงเป็น

ในต่างประเทศกุ้งก้ามแดงเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม

วิธีเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

ก่อนที่จะเลี้ยง กุ้งก้ามแดง เราควรที่จะรู้จักจุดเด่นและศัตรูของกุ้งก้ามแดงให้ดีเสียก่อน จุดเด่นของกุ้งก้ามแดงก็คือ เป็นสัตว์น้ำที่มีกระดองที่แข็งมาก และสามารถปรับตัวได้กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ดี ซึ่งการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอาจจะไม่ต้องใช้น้ำเค็มในการเลี้ยงเพราะกุ้งก้ามแดงสามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ในน้ำจืดได้ นอกจากนั้นยังมีอัตราการรอดตั้งแต่เล็กจนจับขายมากกว่ากุ้งชนิดอื่น ส่วนศัตรูที่ต้องระวังก็คือ ปู กบ ปลาช่อน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดอื่น ที่มักจะคอยมากินลูกกุ้งในเวลากลางคืนการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในไร่นา

                การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งนั้นไม่ยาก เราเพียงแต่ทำคันนาที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้นกว่าปกติให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร และมีความหนาพอสมควร คันต้องมีความแข็งแรงเพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันศัตรูที่จะมากินลูกกุ้งด้วย หลังจากนั้นบริเวณขอบบ่อ 1 ใน 3 ส่วนให้ขุดให้ลึกประมาณ 50 ถึง 70 เซนติเมตรเพื่อเป็นที่อาศัยของกุ้งก้ามแดงในเวลากลางวัน ส่วนบริเวณกลางบ่อจะให้มีระดับน้ำจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งลักษณะของนาจะเป็นลักษณะสโลปลงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง โดยในส่วนที่มีความลึกเพียง 30 เซนติเมตรก็สามารถจะนำมาปลูกข้าวได้ด้วยเช่นกันกุ้มก้ามแดงเป็นกุ้งที่ปรับ

กุ้มก้ามแดงเป็นกุ้งที่ปรับสภาพต่อสิ่งแวดล้อมได้เก่งมาก

                การปล่อยกุ้งก้ามแดงแต่ละครั้งเราจะวัดจากขนาดตัวของกุ้ง ซึ่งถ้ากุ้งมีขนาดตัวอยู่ที่ 1 นิ้ว จะสามารถปล่อยกุ้งได้ 5000 ตัวต่อไร่ แต่ถ้าเป็นกุ้งก้ามแดงขนาด 3 นิ้ว จะสามารถปล่อยกุ้งก้ามแดงได้จำนวน 3000 ตัวต่อไร่ โดยการให้อาหารกุ้งก้ามแดงนั้นจะใช้อาหารชนิดเดียวกับกุลาดำ โดยเริ่มจากอาหารกุ้งกุลาดำเบอร์ 3 จะให้กุ้งในช่วงเริ่มต้นจนถึง 1 เดือน หลังจากนั้น 2 เดือนครึ่งจะให้อาหารเบอร์ 4 โดยอัตราการให้อาหารควรเริ่มจาก 1 ขีดต่อกุ้งก้ามแดง 1000 ตัว และจะเพิ่มอาหารไปเรื่อย ๆทุก ๆ 7 วัน โดยเพิ่มในอัตราที่คงที่อยู่ที่ 1 ถึง 1.2 ขีด จนกว่าจะจับ ซึ่งการให้อาหารเราควรที่จะให้เวลากลางคืน หลังจากที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้ประมาณ 4 ถึง 4 เดือนครึ่งก็จะสามารถจับกุ้งก้ามแดงออกจำหน่ายได้แล้วกุ้งก้ามแดงเป็นที่ต้องการ

กุ้งก้ามแดงเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอ

                ตลาดของกุ้มก้ามแดงจะเป็นร้านอาหารในโรงแรมหรือเป็นราคาอาหารที่มีระดับซึ่งราคาของกุ้มก้ามแดงที่ซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันนั้นจะวัดจากขนาดซึ่งขนาดกุ้งขนาดเล็ก 20ถึง25 ตัวต่อกิโลกรัมจะตกอยู่ที่ 400 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนขนาดใหญ่ 7 ถึง15 ตัวต่อกิโลกรัมจะตกอยู่ที่ 500 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในปัจจุบันความต้องการในตลาดยังมากอยู่จึงทำให้การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นอาชีพเสริมรายได้ได้เป็นอย่างดี