ThaiArcheep.com

กุ้งล็อบสเตอร์ สร้างรายได้มหาศาล

                ขออกตัวไว้ก่อนเลยว่าการทำเกษตรต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง ที่ท่านทรงสอนสั่งให้เราเลี้ยงสิ่งที่กินได้ขายได้ ปลูกพืชที่กินได้ขายได้ โดยปลูกหลายๆชนิด เลี้ยงหลาย ๆชนิด อย่างเลี้ยงและปลูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นเกษตรกรทุนนิยมไปได้ การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ก็เช่นกันในช่วงนี้มีเกษตรกรหลายรายเริ่มหันมาเลี้ยงกุ้งล็อบเตอร์อย่างจริงจัง ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้มีการปั่นกระแสกุ้งล็อบสเตอร์จนมีเกษตกรหลาย ๆท่านลงทุนแล้วทำให้เกิดกุ้งล็อบสเตอร์ล้นตลาดขึ้นมาทำให้ไม่สามารถขายได้ในราคาที่หวังไว้สรุปสุดท้ายขาดทุนในที่สุด ทางทีมงานไทยอาชีพอยากจะให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทุกท่านนำข้อมูลที่ได้รับในการเลี้ยงกุ้งล็อบเตอร์ไปปรับใช้กับหลักเกษตรแบบพอเพียงให้เลี้ยงในจำนวนน้อยและได้ประโยชน์และมีคุณภาพ จะเป็นการดีที่สุด

1กุ้งล็อบสเตอร์เป็นกุ้งน้ำ

กุ้งล็อบสเตอร์เป็นกุ้งน้ำจืดที่กำลังได้รับความนิยม

                กุ้งล็อบสเตอร์ น้ำจืดนี้เป็นกุ้งที่มีขนาดตัวที่ใหญ่มากซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกุ้งล็อบสเตอร์ในอีกชื่อหนึ่งว่ากุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์จะมีขนาดใหญ่มากซึ่งตัวเต็มวัยอาจจะมีน้ำหนักถึง โลครึ่งถึงสองโลเลยทีเดียว ความต้องการของตลาดสำหรับกุ้งล็อบสเตอร์นั้นกำลังได้รับความนิยมจากร้านอาหารในโรงแรมและในรีสอร์ท แม้กระทั่งร้านอาหารที่อยากจะเอากุ้งล็อบสเตอร์มาเป็นจุดขาย คนที่อยากเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์นั้นต้องดูด้วยว่าเรามีแหล่งน้ำที่สะอาดหรือไม่และการเลี้ยงกุ้งประเภทนี้ต้องมีบริเวณพอสมควรเลยทีเดียว

2ราคาของกุ้งล็อบสเตอร์สูงจน

ราคาของกุ้งล็อบสเตอร์สูงจนเป็นที่สนใจของใครหลายคน

การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์

การเลี้ยง กุ้งล็อบสเตอร์ นั้นเราจะแบ่งออกเป็น 4 บ่อด้วยกันคือ

3การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์จะต้องเลี้ยง

การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์จะต้องเลี้ยงให้เป็นระบบ

  1. บ่อสำหรับพ่อแม่พันธุ์ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นการสั่งมาจากต่างประเทศ บ่อนี้จะไว้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้มีความเจริญเติบโตเต็มที่ ให้เข้าสู้วัยเจริญพันธุ์
  2. บ่อแต่งงานหรือบ่อผสมพันธุ์ บ่อนี้จะเป็นบ่อที่เลี้ยงกุ้งที่พร้อมจะผสมพันธุ์ โดยอัตราส่วนในการเลี้ยงในบ่อนี้จะอยู่ที่ตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 5 ตัว
  3. บ่อวางไข่ เมื่อแม่พันธุ์ได้ทำการผสมพันธุ์แล้วติดไข่ เราจะแยกแม่พันธุ์ไว้ในอ่างพลาสติกขนาดไม่ใหญ่มาก หลังจากแม่พันธุ์ติดไข่แล้วจะใช้ระยะเวลา 1 เดือนก็จะเห็นลูกกุ้งออกมาวิ่งเล่นในอ่างพลาสติกแล้ว
  4. บ่อเลี้ยงจะเป็นบ่อปูนที่มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตรซึ่งความกว้างความยาวนั้นสามารถปรับแต่งให้เข้ากับพื้นที่ที่เลี้ยงของเกษตรกรก็ได้ไม่จำเป็นต้องยึดติดตายตัว แต่ที่สำคัญก็คือพื้นบ่อจะต้องมีการเล่นระดับ สูงต่ำ และมีการตัดท่อพลาสติกขนาด 4 นิ้วเป็นท่อ ๆ วางไว้ในบ่อเลี้ยงด้วยเพื่อให้กุ้งสามารถเข้าไปหลบภับหรือไว้ลอกคราบได้ด้วย

4เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์นั้น

เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์นั้นไม่ยากเพียงแต่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่

การสังเกตว่ากุ้งล็อบสเตอร์เป็นตัวเมียและตัวผู้ให้ดูที่ขาคู่ที่ 3 ถ้าเป็นตัวเมียจะมีรูสำหรับวางไข่ และถ้าเป็นตัวผู้จะมีเดื่อขึ้นมา ลักษณะของกุ้งประเภทนี้จะมีก้ามโตเหมือนกับปู ลำตัวแบน เปลือกหนาและแข็ง ปลายหางมีลักษณะเหมือนกับพัด

อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์นั้นเราอาจจะหาอาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงกุ้งก็ได้ แต่อาหารสดอย่างไส้เดือนก็เป็นอาหารชั้นยอด ไส้เดือนนั้นทำให้กุ้งมีความแข็งแรงโตเร็วและได้โปรตีนสูง แถมผลพ่วงจากการเลี้ยงไส้เดือนเราสามารถได้ขี้ไส้เดือนและน้ำหมักไส้เดือนไว้ขายได้ด้วย

5ไส้เดือนเป็นอาหารที่

ไส้เดือนเป็นอาหารที่ดีสำหรับกุ้งล็อบสเตอร์

ตลาดของกุ้งล็อบสเตอร์

ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ซื้อ กุ้งล็อบสเตอร์ นั้นจะเป็นร้านอาหารในโรงแรมและรีสอร์ท พร้อมกันนั้นถ้าร้านอาหารแหล่งไหนมีเมนูเกี่ยวกับกุ้งล็อบสเตอร์ก็จะมีการสั่งซื้อจากเกษตรกร ซึ่งราคาของกุ้งล็อบสเตอร์อายุประมาร 7 ถึง 8 เดือนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1800 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเราไปซื้อลูกกุ้งมาเพาะเลี้ยงจะอยู่ครอกละ 1,000 บาทต่อครอก ส่วนราคาพ่อแม่พันธุ์นั้นจะอยู่ตัวละ 1,000 บาท ถ้ามองราคาแล้วถือว่ากุ้งล็อบสเตอร์เป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทำเงินให้กับเกษตรกรเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญเกษตรกรทุกคนจะต้องคิดถึงข้อนี้ไว้เสมอว่า “ตลาดนำเกษตรเสมอ”

6ถ้าคิดจะเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์

ถ้าคิดจะเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ควรหาตลาดก่อนเลี้ยงเสมอ