ThaiArcheep.com

ขิง รักษาอาการไอและขับเสมหะ

                ขิงถือได้ว่าเป็นผักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้ว คนไทยเราจะเรียกจนติดปากว่าขิง ข่า ตะไคร้ ซึ่งถือได้ว่าเป็น 3 ขุนพลในเรื่องของเครื่องเทศที่คนไทยใช้บ่อยมากที่สุด แต่ในวันนี้ อาชีพเกษตรกรรม ที่ผมจะพูดถึงก็คือการปลูกและดูแลขิง ซึ่งบทความก่อนหน้านี้ผมได้บอกวิธีปลูกและดูแลข่ามาแล้วเหมือนกัน สำหรับตะไคร้จะตามมาทีหลังผมรับรอง

ขิง เป็นผักคู่ครัวชาวไทยอีกตัวที่นิยมนำมาปรุงอาหารมิได้ขาด กินได้ทั้งขิงอ่อนและขิงแก่ บ้านเรือนตามชนบทส่วนใหญ่จึงมักจะปลูกขิงไว้ที่บ้านเสมอ เรียกได้ว่าใช้กันบ่อยเลยต้องปลูกกันติดบ้านเลย และเมื่อปลูกขิงก็ต้องมีข่าและตะไคร้ ปลูกด้วยกันเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากสำหรับบ้านในชนบท แต่สำหรับในเมืองแล้วคนจะหาคนปลูกอย่างนี้ได้น้อย

ขิง ยาสามัญประจำบ้านขิง ยาสามัญประจำบ้าน

ขิง สามารถที่จะปลูกในกระถางได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นกระถางที่ปากกว้างหน่อยและมีก้นลึกด้วย ขิงเป็นพืชที่ชอบอากาศชื้นพืชเป็นพืชในกลุ่มเดียวกับ ขมิ้น ไพล พืชจำพวกนี้จะเริ่มต้นปลูกในช่วงเข้าหน้าฝน ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะสำหรับการปลูกขิงมากที่สุดเพราะมีความชื้นสูงและจะเติบโตได้ดีในช่วงนี้ จนถึงหน้าแล้งลำต้นเหนือดินจะแห้งตาย แต่ตรงนี้ถ้าคนดูแลดี ๆขิงก็ไม่ตายอยู่ที่เราเอาใจใส่รดน้ำหรือเปล่าเท่านั้นเอง

ในช่วงที่ต้นวาย เราสามารถเก็บเหง้าไว้ใช้ประโยชน์และใช้ขยายพันธุ์ต่อไปได้เหมือนกันเป็นช่วงที่พืชมีคุณภาพที่ดีเหมาะแก่การนำไปทำยามากที่สุด สำหรับต้นที่ตายไปนั้น พอเข้าสู้หน้าฝนถัดไปก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งเป็นวัฏจักรที่ดำเนินไปเรื่อยของขิง ถ้าปลูกในกระถางก็ควรที่จะเปลี่ยนดินและเพิ่มธาตุอาหารในดินทุกครั้งที่เริ่มปลูกใหม่หรือเริ่มแตกหน่อ

ขิงสามารถปลูกได้กับดินทุกชนิด แต่ขิงจะชอบดินร่วนซุยมากที่สุดหรือดินเหนียวปนทรายมีการระบายน้ำได้ดี และชอบความชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขังหรือน้ำเฉอะแฉะชอบแดดรำไร

การปลูกขิง

ขิงจะขยายพันธุ์ได้จากเหง้าแก่ เราเอาเหง้าแก่ห่อผ้าวางไว้ในบริเวณที่มีความชื้นซัก 3 ถึง 4 วัน เพื่อนๆไทยอาชีพจะเห็นว่าขิงที่เราห่อผ้าวางไว้นั้นจะมีหน่อใหม่ขึ้นมา เราเอาไปปลูกในกระถางหรือแปลงที่เตรียมไว้ได้เลยครับ

ลักษณะของต้นขิงลักษณะของต้นขิง

กระถางที่เราจะเอามาปลูกก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนต้นละครับว่าเราควรที่จะเตรียมกระถางที่มีปากกว้างและก้นลึก เพราะว่าขิง เป็นพืชที่เราจะต้องใช้เหง้าที่อยู่ในดินก่อนที่จะปลูกเราควรเตรียมดินให้มีแร่ธาตุอาหารและควรที่จะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเสมอ หลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาฟางมาคลุมก่อนที่จะรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง

การดูแลขิง

การดูแลขิงนั้นก็เหมือนกับการดูแลพืชผักทั่วไปที่เราต้องรดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอแต่ติดอยู่ที่ว่าอย่ารดมากไปและอย่ารดน้อยไปเพราะว่า ขิงเองก็ไม่ชอบแห้งจนเกินไปและไม่แฉะจนเกินไปด้วย

ลักษณะของขิงกับ ข่า ซึ่งมีความแตกต่างกันลักษณะของขิงกับ ข่า ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ขิงจะมีโรคเน่า โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา และมีศัตรูเป็นพวกหนอนกระทู้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไส้เดือนฝอย ต้องหมั่นดูแลอย่าให้น้ำท่วมขัง ถ้าในกระถางหนาแน่นไปด้วยขิงเราควรที่จะแยกกอออกมาเพื่อให้โปร่งและพรวนดินใส่ปุ๋ยเป็นประจำตามสมควร

การเก็บขิง

ขิงเราสามารถเก็บได้ 2 แบบเหมือนกับ ข่า คือขิงอ่อนและขิงแก่ ซึ่งขิงอ่อนเราสามารถที่จะเก็บได้ตั้งแต่ 5 ถึง 5 ถึง 6 เดือนหลังจากปลูก และถ้าเป็นขิงแก่เราจะเก็บได้ตั้งแต่ 11 ถึง 12 เดือนหลังจากการปลูกเช่นกัน

ขิงนิยมทำเป็นน้ำขิงขิงนิยมทำเป็นน้ำขิง

ประโยชน์ของขิง

ขิง ถือได้ว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วขิงสามารถช่วยรักษาอาการไอ และสามารถขับเสมหะได้ด้วยหรือมีเสลดติดที่หลอดลมมาก ๆขิงจะช่วยในการไปขยายหลอดลม และขับของเหนียวข้นออกมาได้ง่าย