ThaiArcheep.com

ข้าวโพดหวานปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี

        ตอนนี้กระแสการปลูกพืชแบบไร้สารพิษกำลังได้รับความนิยมและเริ่มมีผลสำเร็จจากการพิสูจน์ในแปลงทดลองและจากเกษตรกรที่นำหลักการปลูกพืชแบบไร้สารพิษไปใช้ แม้ว่าผลผลิตจะได้ไม่สวยเท่ากับการใช้สารเคมี แต่ราคาพืชที่ปลอดสารพิษนั้นสูงกว่าพืชที่ใช้สารเคมีอย่างมาก

ซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ หนึ่งในพืชที่ใช้สารเคมีมากที่สุดก็คือข้าวโพด ซึ่งข้าวโพดแบ่งได้เป็น 3 อย่างด้วยกันคือ

  1. ข้าวโพดหวาน
  2. ข้าวโพดอาหารสัตว์
  3. ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพด เป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่าง เป็นได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ซึ่งวันนี้ อาชีพเกษตรกรรม ของผมจะพูดถึงการปลูกข้าวโพดแต่ละชนิดโดยเริ่มจากข้าวโพดหวานก่อนซึ่งเป็นข้าวโพดคนกิน ต่อมาก็ข้าวโพดอาหารสัตว์ สุดท้ายก็ข้าวโพดฝักอ่อน

 ข้าวโพดหวานสวยฟันอยู่ครบซักฟักไหมครับ ข้าวโพดหวานสวยฟันอยู่ครบซักฟักไหมครับ

ข้าวโพดหวาน

ลักษณะของข้าวโพดหวาน

 

ข้าวโพดหวาน ชอบดินร่วนซุย หรือชอบดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดีไม่ชอบความแห้งแล้วและไม่ชอบความชื้นแฉะ พันธุ์ที่นิยมปลูกกันจะเป็นพันธุ์เมล็ดเหลือง นอกจากพันธุ์เมล็ดเหลืองแล้วยังมีพันธุ์ข้าวเหนียวที่ทนต่อโรคและแมลงมากกว่าพันธุ์เหลือง แต่ตลาดจะนิยมพันธุ์เมล็ดเหลืองมากกว่า

ข้าวโพดหวาน สามารถที่จะปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีน้ำพอเพียงต่อการปลูกข้าวโพดเพราะข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างมาก แต่ก็ไม่ชอบแฉะไป ฤดูที่เหมาะที่สุดก็คือฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดหวาน

ให้ทำการไถกลบดินโดยตากดินไว้ประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยหมักและไถกลบอีกที่หนึ่ง พร้อมกับยกร่องให้เป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยในการดูแลรักษาข้าวโพดหวานได้เป็นอย่างดี ร่องที่ปลูกต้องกว้างประมาณหนึ่งกำมือ

ต้นข้าวโพดหวานที่สมบูรณ์ต้นข้าวโพดหวานที่สมบูรณ์

                หลังจากนั้นก็หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลงไป หลังจากหยอดเมล็ดเสร็จแล้วให้ทำการปล่อยน้ำให้ท่วมร่องทุกร่องโดยไม่ต้องลากสายยางเข้าไปในไร่ข้าวโพดเพื่อป้องกันการเสียหาย เมื่อข้าวโพดเริ่มโตขึ้นควรหมั่นใส่ปุ๋ยในช่วงข้าวโพดตั้งตัวได้

วิธีการดูแลข้าวโพดหวาน

เมื่อข้าวโพดหวานมีต้นที่สูงขึ้น จะมีมดและแมลงอื่น ๆมารบกวนให้ใช้น้ำหมักชีวภาพที่มีส่วนผสมในด้านการกำจัดและไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นควรพรวนดินเข้าไปใต้โคนข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รากข้าวโพดไม่ลอยในช่วงเวลาออกจั่นให้รดน้ำอย่าให้ขาดซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการปลูกข้าวโพด และควรหมั่นเติมปุ๋ยทางต้นและราก พร้อมทั้งใบอย่างสม่ำเสมอ จากประสบการณ์ที่เคยปลูกมาแมลงที่สำคัญที่จะมารบกวนข้าวโพดหวานเห็นจะเป็นมดที่จะมาค่อยกัดกินโคนทำให้ข้าวโพดเสียหายและล้มได้ง่าย และก็แมลงจำพวกหนอนที่ชอบอยู่ในฝักข้าวโพด

ระบบน้ำในไร่ข้าวโพดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆระบบน้ำในไร่ข้าวโพดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานจะทำเมื่อข้าวโพดหวานมีอายุได้ประมาณ 90 วัน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดมากที่สุด หลังจากการเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดสามารถที่จะนำมาทำปุ๋ยด้วยการไถ่กลบลงไปในไร่ที่เราปลูก ควรไถ่กลบและทิ้งดินไว้ประมาณ 7 ถึง 15 วัน ถึงจะปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไปได้ ส่วนเรื่องของการรับซื้อนั้นไม่ต้องห่วงเลยพ่อค้าแม่ค้าเมื่อรู้ว่าไร่ไหนจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดจะมาแย่งซื้อกันจนไม่ทันขายเลยเรียกว่าเหมาหมดเลยละครับ

ไร่ข้าวโพดที่มีการปูพลาสติกคลุมดินเพื่อประโยชน์หลาย ๆอย่างไร่ข้าวโพดที่มีการปูพลาสติกคลุมดินเพื่อประโยชน์หลาย ๆอย่าง