ThaiArcheep.com

ข้าวโพดอัญมณีสวยงามจนลืมไม่ลง

ถ้าจะว่ากันถึงเรื่องของ ข้าวโพด เราๆ ท่านๆ น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะข้างโพดเป็นพืชผักผลไม้ที่คนไทยได้สัมผัสและลิ้มรสกันมาเป็นเวลายาวนานแล้ว โดยข้าวโพดที่มีอยู่ในเมืองไทยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว แต่ข้าวโพดที่เราจะขอกล่าวถึงในวันนี้เป็นเรื่องราวของข้าวโพดอัญมณี ข้าวโพดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าวโพดที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ 

ข้าวโพดอัญมณีเป็น

 

ข้าวโพดอัญมณีเป็นข้าวโพดที่มีเมล็ดสวยงามราวกับอัญมณีอย่างไงอย่างงั้น

                ข้าวโพดอัญมณี เป็นข้าวโพดที่เกษตรกรชาวอเมริกันได้คิดค้นและพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่จนได้ข้าวโพดที่มีความสวยงามราวกับอัญมณีแก้ว โดยในแต่ละฝักจะมีเมล็ดข้าวโพดหลากสีที่ช่วยเพิ่มความงดงามจนมันดูเหมือนของปลอม ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ามันกินไม่ได้จริงๆ เสียด้วยซ้ำ แต่ที่จริงแล้วมันก็สามารถนำมารับประทานได้เช่นข้าวโพดทั่วไป เพียงแต่ไม่สามารถบริโภคดิบได้เท่านั้นเอง

เมล็ดของข้าวโพดอัญมณี

 

เมล็ดของข้าวโพดอัญมณีมีหลากหลายสีสันจึงทำให้มันสวยงามและดูเหมือนของปลอมมากกว่าของจริง

วิธีการปลูกข้าวโพดอัญมณี

             การเตรียมดินถือเป็นหัวใจหลักของการปลูก ข้าวโพดอัญมณี โดยการเตรียมดินที่ดีจะต้องทำการไถดะและทำการตากดินไว้ 3-5 วัน ตามด้วยการใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 1 ตัน/ไร่ แล้วทำการไถแปรเพื่อเป็นการย่อยดิน เพราะดินละเอียดจะเหมาะกับการงอกของเมล็ด ส่วนการปลูกจะปลูกแบบแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ก็ได้ โดยถ้าเป็นการปลูกแบบแถวเดี่ยวให้มีระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 75 ซม. ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 25-30 ซม. โดยให้ปลูกหลุมละ 1 ต้น แต่ถ้าปลูกแบบแถวคู่ให้ยกร่องสูง และให้มีระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 120 ซม. โดยปลูกเป็น 2 แถวข้างร่อง ระยะห่างกัน 30 ซม. ส่วนระยะห่างระหว่างต้นเป็นระยะเดียวกันกับการปลูกแบบแถวเดี่ยว

เกษตรกรชาวอเมริกัน

เกษตรกรชาวอเมริกันได้เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดอัญมณีขึ้นมา

              การให้ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเมื่อข้าวโพดมีอายุ 20-25 วัน หลังปลูก โดยใส่ปุ๋ยยูเรีย 25-30 ก.ก./ไร่ ด้วยการโรยข้างต้นขณะที่ดินมีความชื้นหรือจะให้น้ำตามก็ได้ หลังจากนั้นเมื่อข้าวโพดมีอายุ 40-45 วัน ถ้ามีอาการเหลืองให้ใส่ปุ๋ยยูเรียอีกในอัตร 25 ก.ก./ไร่ ส่วนทางด้านการให้น้ำข้าวโพดชนิดนี้จะขาดน้ำไม่ได้ในระยะ 7 วันแรกหลังปลูก ส่วนอีกช่วงหนึ่งที่ขาดน้ำไม่ได้ก็คือช่วงออกดอก  

ข้าวโพดอัญมณีมีรสชาติ

 

ข้าวโพดอัญมณีมีรสชาติคล้ายข้าวโพดเทียนที่เราๆ ท่านๆ ต่างคุ้นเคยกันดี

ข้าวโพดอัญมณีนั้นมีหลายชื่อที่ถูกเรียกขาน อย่างเช่น ข้าวโพดอัญมณีแก้ว ข้าวโพดสายรุ้ง ซึ่งชื่อต่างๆ ก็ได้มาจากรูปร่างลักษณะอันโดดเด่นของมัน แต่โดยทั่วไปข้าวโพดชนิดนี้มักจะนำไปใช้ตกแต่งจานอาหารในงานจัดเลี้ยงต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสวยงามมีระดับให้กับจานอาหารนั้นๆ ที่สำคัญมันก็อร่อยและมีรสชาติคล้ายกับข้าวโพดเทียนซึ่งเป็นข้าวโพดที่ได้รับความนิยมชมชอบอีกอย่างหนึ่งของเราชาวไทย ดังนั้นหากจะปลูกข้าวโพดอัญมณีขายก็น่าจะมีช่องทางการตลาดดีๆ รออยู่อย่างแน่นอนเลยทีเดียว

ข้าวโพดอัญมณีนิยมนำไปจัดจาน

 

ข้าวโพดอัญมณีนิยมนำไปจัดจานอาหารในงานจัดเลี้ยงต่างๆ เพราะมันจะช่วยสร้างความสวยงามให้กับอาหารจานนั้นได้เป็นอย่างมาก

ข้าวโพดอัญมณีมีทั้งความ

 

ข้าวโพดอัญมณีมีทั้งความสวยและความอร่อยแต่ไม่สามารถรับประทานดิบได้