ThaiArcheep.com

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีตลาดรองรับ

        ตอนนี้กระแสการปลูกพืชแบบไร้สารพิษกำลังได้รับความนิยมและเริ่มมีผลสำเร็จจากการพิสูจน์ในแปลงทดลองและจากเกษตรกรที่นำหลักการปลูกพืชแบบไร้สารพิษไปใช้ แม้ว่าผลผลิตจะได้ไม่สวยเท่ากับการใช้สารเคมี แต่ราคาพืชที่ปลอดสารพิษนั้นสูงกว่าพืชที่ใช้สารเคมีอย่างมาก

ซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ หนึ่งในพืชที่ใช้สารเคมีมากที่สุดก็คือข้าวโพด ซึ่งข้าวโพดแบ่งได้เป็น 3 อย่างด้วยกันคือ

  1. ข้าวโพดหวาน
  2. ข้าวโพดอาหารสัตว์
  3. ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพด เป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่าง เป็นได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ซึ่งวันนี้ อาชีพเกษตรกรรม ของผมจะพูดถึงการปลูกข้าวโพดแต่ละชนิดโดยเริ่มจากข้าวโพดหวานก่อนซึ่งเป็นข้าวโพดคนกิน ต่อมาก็ข้าวโพดอาหารสัตว์ สุดท้ายก็ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีเมล็ดสีเหลืองเข้ม และเเข็งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีเมล็ดสีเหลืองเข้ม และเเข็ง

ข้าวโพดอาหารสัตว์

ข้าวโพดอาหารสัตว์ จะมีลักษณะที่แตกต่างจากข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนอย่างมากเลย ซึ่งการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกับข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนด้วย แน่นอนครับว่าการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์เน้นไปที่สัตว์เป็นหลัก โดยส่วนมากแล้วลักษณะของข้าวโพดอาหารสัตว์จะมีลักษณะเมล็ดแข็งสีเหลืองเข้ม ถ้าเอามาต้มกินก็กินได้เหมือนกันแต่รสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับข้าวโพดหวานเท่านั้นเอง

ไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์ไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์

การเตรียมดินก่อนปลูก

การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นก็เหมือนกับพืชชนิดอื่นคือต้องมีการไถ่กลบดินและตากดินไว้ซักประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นก็นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมาใส่ในแปลงปลูกพร้อมกับไถ่กลบหมักไว้อีกซักระยะหนึ่งและยกร่องปลูก โดยที่ร่องปลูกจะกว้างหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกในร่องนั้นกี่ต้น ถ้าจะปลูกในร่องเป็น 2 แถวก็ต้องทำร่องให้กว้างซักหน่อยเพื่อสะดวกในการดูแล

ฤดูการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะอยู่ในช่วงเดือน เมษายน พฤษภาคม  และปลายฤดูฝนเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม แต่ช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมและตุลาคม เกษตรกรควรวางแผนการปลูกให้ดีก่อนว่าจะให้ผลผลิตออกช่วงไหน

ข้าวโพดอาหารสัตว์จะแกะเมล็ดเพื่อเก็บไว้ขายได้นานข้าวโพดอาหารสัตว์จะแกะเมล็ดเพื่อเก็บไว้ขายได้นาน

การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหมือกับการปลูกข้าวโพดทั่วไปคือต้องดูแลเรื่องของน้ำและปุ๋ยให้เป็นอย่างดี น้ำจาดไม่ได้เลยในการปลูกข้าวโพดเพราะว่าถ้าขาดน้ำเมล็ดข้าวโพดจะหลีบ และไม่มีน้ำหนัก และถ้าขาดปุ๋ยข้าวโพดก็จะมีโรคมาลุ่มเล้าอยู่เสมอ การใส่ปุ๋ยและรดน้ำต้องอยู่ที่ความเหมาะสม

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดทั่วไปที่หักเป็นฟัก ๆแต่ก็ไม่ต้องพิถีพิถันเหมือนกับข้าวโพดหวาน หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ก็ดูว่าเราจะขายอย่างไรถ้าขายให้กับโรงงานรับซื้ออาหารสัตว์ก็ขายเป็นฝักได้เลย แต่ส่วนมากที่ผมรู้จักเกษตรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาจะปลูกและใส่กระสอบและเอารถวิ่งทับเลยเพื่อให้เมล็ดหลุดและเก็บไว้ขายให้กับ คนที่เลี้ยงไก่ชน หรือผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการข้าวโพด ซึ่งจะได้ราคาดีกว่า

ในการเก็บรักษาก็ควรที่จะเก็บไว้ในที่แห้ง อย่าให้ชื้นถ้า ข้าวโพดอาหารสัตว์สามารถเก็บได้นานเป็นปี ๆ ซึ่งช่วงหน้าแล้ง ข้าวโพดอาหารสัตว์จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก

ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับโรงงานขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับโรงงาน