ThaiArcheep.com

คนยุคใหม่ ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

farmer ชาวน่า

คนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเคยชินกับความสะดวกสบายเป็นหลัก แม้แต่เรื่องอาหารการกินยังเลือกซื้อความสบายมากกว่าที่จะต้องมานั่งเสียเวลาลงมือปรุงอาหารเพื่อรับประทานเอง วันนี้ ไทยอาชีพ.com อยากเปิดมุมมองและแนวคิดแบบใหม่ให้กับทุกคน ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาชีพที่ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อชาติและต่อประชาชนทุกคน ซึ่งในปัจจุบันเรามักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของอาชีพนี้เท่าไรนัก และวันนี้ผมจะนำเสนอ วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของคนรุ่นใหม่ ให้ทุกท่านได้รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชนรวมไปถึงคนรอบข้าง

หลายวันมานี้ผมได้มีโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัด สิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างระหว่างบ้านนอกและในเมืองใหญ่ คือ ลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน คนต่างจังหวัดจะมีลักษณะการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย กินง่าย ขยัน อดทน ทำงานหนัก ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ เกษตรกร ชาวสวน และรับจ้างทั่วไป สำหรับหลายคนอาจจะมองว่าอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงทำงานหนัก ต้องทำงานกลางแดดที่ร้อนและเหนื่อย ได้เงินน้อยเมื่อเทียบกับการทำงานในเมืองใหญ่ๆ ที่มีความเจริญแล้ว ทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่หารู้หรือไม่ว่ายิ่งเมืองที่เจริญมากเท่าไหร่ จิตใจคนก็ยิ่งตกต่ำลงมากเท่านั้น น้ำใจหรือมิตรภาพก็หาได้ยาก  แต่ถ้าทุกคนรู้จักลดความยากที่ไม่จำเป็น รู้จักอดออมและใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กินอยู่อย่างพอเพียง ผมเชื่อนะครับว่าทุกครอบครัวจะอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าเงินจะสำคัญมากก็ตามแต่ถ้าหากเราลองมองย้อนอีกมุมมองนึง คุณจะรู้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ”จิตใจ” ถ้าหากเราพอใจกับสิ่งที่ตนเองมี คุณก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่น ผมว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าเงินทองอีกครับ