ThaiArcheep.com

ความเชื่อผิด ๆเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงกระบองเพชร

                กระบองเพชร เป็นอีกหนึ่งไม่ประดับที่เป็นที่นิยมนำไปตั้งบนโต๊ะทำงานเพราะมีความเชื่อว่า ต้นกระบองเพชรนั้นสามารถดูดซับรังสีที่ออกมาจากจอคอมได้ และถ้าปลูกต้นกระบองเพชรไว้จะคอยปกป้องคุ้มภัย และให้โชคลาภได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคน แต่สำหรับความเชื่อผิด ๆในการปลูกและเลี้ยงดูกระบองเพชรที่เราได้ยินมานั้นผิดหลายเรื่องเลยกระบองเพชรเป็นต้นไม้

กระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่มีความนิยมในไปปลูกมากเป็นอันดับต้น ๆ

                กระบองเพชร เกิดมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ตอนใต้และตอนกลางของทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกา ลักาณะของกระบองเพชรเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี ต้องการน้ำบ้างเมื่อดินขาดความชื้นและเป็นต้นไม้ที่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ต้นกระบองเพชรจะเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ๆก็คือกระบองเพชรมีอยู่หลากหลายสาย

กระบองเพชรมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีความชอบที่แตกต่างกัน

  1. แสงแดด ในความเชื่อผิดๆที่ทุกคนได้ยินมาก็คือ กระบองเพชร ชอบแดดจัด ๆซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงเลยถึงแม้ว่ากระบองเพชรจะเป็นพืชที่ชอบแดดมากและทนความร้อนได้สูง แต่แดดที่เหมาะสมสำหรับกระบองเพชรในบ้านเราก็คือแดดช่วงครึ่งเช้าตั้งแต่ เช้าถึงเที่ยง แต่กระบองเพชรบ้างพันธุ์ก็ชอบอยู่กลางแดดเหมือนกัน ซึ่งผู้เลี้ยงเองควรศึกษาว่ากระบองเพชรที่เราเลี้ยงนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรด้วย ส่วนมากแล้วฟาร์มที่ทำการเพาะเลี้ยงกระบองเพชรจะติดสแลมที่กรองแดดได้ประมาณ 50 เปอร์เซนต์
  2. น้ำ กระบองเพชรเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ จากความเชื่อผิด ๆว่ากระบองเพชรรดน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งก็พอ ความเชื่อนี้ผิดถนัดเลย กระบองเพชรเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยอย่างที่รู้มาแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้ เราควรสังเกตที่ดินเป็นหลัก เมื่อดินแห้งดินจะขาดความชื้นทำให้ต้นกระบองเพชรตายได้ สาเหตุที่มีการนำหินเม็ดเล็กมาปิดดินไว้ก็เพื่อกักเก็บความชื้นในดินให้มากที่สุด โดยเราสามารถตรวจเช็คความชื้นในดินได้ด้วยการนำไม้จิ้มฟันหรือไม้ที่มีความยาวเท่ากับกระถางที่ปลูกจิ้มลงไปในดิน ถ้าไม้ที่จิ้มลงไปนั้นยังมีดินเปียก ๆติดมาก็ยังไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าจิ้มไปแล้วไม่มีดินติดมาเลยหรือไม่เปียกเลยเราควรรดน้ำในทันที การรดน้ำกระบองเพชรต้องมีการเอาใจใส่อย่างมากเพราะถ้ารดน้ำมากเกินไปดินมีความชื้นสูงรากกระบอกเพชรอาจจะเป็นเชื้อราได้ แต่ถ้าน้อยเกินไปกระบองเพชรก็ขาดน้ำตายโดยปัจจัยในการรดน้ำต้นกระบองเพชรนี้เราควรยึดหลักดังต่อไปนี้ แดดน้อย ลมไม่โกรก ดินแน่น ลดน้ำน้อย แต่ถ้าแดดแรง ลมโกรก ดินโปร่ง รดน้ำมาก
  3. ดิน กระบองเพชรชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีและก็เก็บกักน้ำได้ดีเช่นกัน ดินที่ใช้ปลูกกระบองเพชรนั้นส่วนมากจะเป็นดินที่มีการผสมวัสดุธรรมชาติอย่าง กากมะพร้าว เศษไม้ ขี้เลื้อยเป็นต้น เพื่อให้ดินระบายน้ำได้ดี ดินที่นำมาผสมควรจะเป็นดินเหนียวบ่นทราย ซึ่งสูตรดินที่ใช้ปลูกกระบองเพชรนั้นไม่มีสูตรที่ตายตัวเราสามารถทดลองนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาผสมดินเพื่อหาสูตรสำเร็จในการปลูกต้นกระบองเพชรของเราเอง โดยยึดหลักว่าดินที่มาปลูกกระบองเพชรนั้นต้อง ระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหารเพียงพอต่อต้นกระบองเพชร หาได้แถวบ้านและราคาถูก5 ปัจจัยในการปลูกกระบอก

5 ปัจจัยในการปลูกกระบอกเพชรมี แสงแดด น้ำ ดิน กระถาง และปุ๋ย

4.ปุ๋ย ถึงแม้ว่ากระป๋องเพชรจะเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามทะเลทรายก็ตาม เราก็ควรที่จะให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ โดยเราจะเน้นการให้ปุ๋ยคอกเป็นอาหารหลัก และเสริมด้วยปุ๋ยเคมี และปุ๋ยน้ำที่ให้ทางใบเป็นอาหารเสริม โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยนั้นก็ควรอยู่ที่ เดือนละ 1 ถึง 2 ครั้ง

5.กระถาง การหาวัสดุในการปลูกต้นกระบองเพชรก็เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่น ๆเหมือนกันที่เราจะต้องดูขนาดของต้นไม้เป็นสำคัญ สำหรับต้นกระบอกเพชรนั้นกระถางที่ใช้ปลูกควรเป็นกระถางที่พอเหมาะกับต้นกระบองเพชร โดยเราสามารถเปลี่ยนกระถางต้นกระบองเพชรเมื่อโตขึ้นได้ ส่วนมากแล้วจะเปลี่ยนกระถางปีละครั้ง สาเหตุที่จะต้องหากระถางที่มีขนาดพอเหมาะกับต้นกระบองเพชรนั้นก็เนื่องมากจากถ้าเราใช้กระถางใหญ่และต้นกระบองเพชรมีขนาดเล็กเมื่อเรารดน้ำลงไปความชื้นในดินก็จะมีมากเกินไปสำหรับต้นกระบองเพชรทำให้รากของต้นกระบองเพชรเน่าได้เหมือนกันกระบองเพชรเป็นพืชที่ทน

กระบองเพชรเป็นพืชที่ทนแล้งและสามารถอยู่กลางแดดได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เหมือนกับต้นไม้ประเภทอื่นๆ

การปลูกต้นกระบองเพชรก็เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่น ๆที่ต้องการเอาใจและดูแล ในความเชื่อที่ได้กันมาว่าต้นกระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนไม่ต้องดูแลมากนั้นไม่จริง เราต้องมั่นใส่ปุ๋ยดูความชื้นในดินและดูความชอบของต้นกระบองเพชรที่เราปลูกด้วยว่าชอบน้ำน้อยหรือน้ำมาก ชอบแดดมากหรือแดดน้อย ซึ่งผู้ที่คิดจะปลูกกระบองเพชรควรที่จะศึกษาก่อนทุกครั้งที่จะเลี้ยงต้นกระบองเพชร